GÜNEŞ SAATİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

GÜNEŞ SAATİ
len proton-proton tepkimesinin, “nötrino” diye adlan-dınlan belirli sayıda parçacık da üretiyor olması gunes_saatigerekir; ama günümüze kadar yapılan araştırmalarda, kurarrıın öngördüğünden çok daha az nötrino belirlenmiştir. İleri sürülen köktenci bir önermeye göre, Güneş, beklendiğinden daha az nötrino üretir; çünkü toplam kütlesinin yaklaşık.% 0,5’ini oluşturan demir-plazma bir çekirdeği vardır. Bazı fizikçilerse, büyük bideşme kuramlarında öngörülen ve bazen evrendeki “kayıp madde” olduğu iieri sürülen zayıf etkileşimli çok büyük parçacık-lann (“Wimp”lenn) Güneş’in derinliklerinde var olabilecekleri ve Güneş’in sıcaklığını, nötrinoların olmayışını açıklayacak kadar düşürebilecekleri biçiminde bir kuram geliştirmişlerdir. Başka bir öneriye göre de, Güneş’in çekirdeğindeki elektron türü nötrinolar, yüzeye doğru ilerlerken, günümüzdeki prag-meydanindaki-astronomik-saatin-hikayesi_64909detektörlerle gözlene-meyen muon türü nötrinolara dönüşmektedir.
1960 yıllarının başlarında, ışıkkürenin ışınım salınım-lan (osilasyon) belirlenmiştir; o tarihten bu yana söz konusu salınımlar, Güneş’in taşınım kuşağını oluşturan belidi tabakalar arasında “ses dalgalarının rezonant yakalanması” diye açıklanmaktadır. ABD Ulusal Güneş Gözlemevi’nin öncülüğüyle. Küresel Salınım Ağı Grubu, bu salmımlan yakından araştırmaktadır. Bu tür araştırmalar sayesinde bilimadamları, ışıkkürenin altında gizlenen Güneş tabakalarının yoğunluk, sıcaklık ve hız kalıplarını

Ankara Üniversitesi Rasathanesi

Ankara Üniversitesi Rasathanesi

irdeleme olanağını elde etmektedirler: Bili-madamlan, yaklaşık 80 yıllık bir çevrimle Güneş’in çapının, ortalama çapın.aşağı yukarı % 0,01 ‘i kadar dalgalandığını da gözlemişlerdir. Daha uzun dönemli genleşip büzülmelerin de söz konusu olabileceği düşünülmektedir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.