Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

İştigal konusu, üye ülkelerin gümrük kaidelerinin standartlaş­tırılması, basitleştirilmesi, gümrük tekniğinin geliştirilmesi ve Milletlerarası gümrük mevzuatının biribirine yaklaştırılması olan beynelmilel bir kuruluş.

15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel’de “Gümrük İşbirliği Konseyi”nin kuruluşuna 13 ülke imza atmıştı. Türkiye,Gümrük İşbirliği Konseyi’ne 1953’te katılmıştır.Bu sözleşmeyle birlikte hazırlanan ve ticarî malların advalorem sisteme göre tasnifini konu edinen “Nomanklatür sözleşmesi” ile konusu, yine ticarî malların gümrük vergisi matrahına esas teşkil edecek kıymet unsurları ve bu unsurların tesbiti olan Kıymet Sözleşmesine Türkiye, 1955 de katılmıştır.

Gümrük İşbirliği Konseyi, faaliyet konusuyla ilgili olarak önemli hizmetler görmüş, böylelikle milletlerarası ticaretin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuş­tur. Hazırladığı yeni sözleşmeler ve kararlarıyla da görevine devam etmektedir. *

Gümrük İşbirliği Konseyinin 1973 yılında 6 8 varan üye sayısı her geçen gün artmaktadır.

Konsey, “ Nomanklatür Komitesi” , “ Kıymet Komitesi”, “Daimî Teknik Komitesi” ile faaliyet gösterir. Her yıl belirli zamanlarda toplanan bu komiteler,kendileriyle ilgili konularda çalışarak mevcut uygulamaları,yeni durumlara göre inceleyerek sözleşmeler ve tavsiye kararlarında gerekli değişiklikleri yaparlar veya yenilerini hazırlarlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.