Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

GRAFİK

Herhangi bir fonksiyonel hareketin şekille ifadesi. Eğer bir değişken bir diğerine fonksiyonel olarak bağlı ise, bu münasebet geometrik olarak grafikle gösterilebilir. Bu, günlük sıcaklık artışları, bakterilerin üremesi, Türkiye’nin aylık ihracatı, yıllık para arzı olabilir.

Grafik çeşitleri: Aritmetik Grafik: Absis ve ordinad eksenleri (birbirine dik iki çizgi) çizilerek bu eksenlerde, hakiki büyüklerle orantılı uzunluklar işaretlenir. Eldeki bilgiler bu işaretlerin karşılığında tesbit edilir ve bu noktalar birleştirilir. Bilim adamları, istatistikleri; daha hassas ve kesin temayülleri daha iyi bir şekilde belirttiği için, aritmetik grafiği bu hususlarda tercih ederler. Ayrıca bu grafikten kolayca ek bilgiler de elde edilir. Aritmetik grafik aynı zamanda her çeşit iş sahasında ve sanayide üretim satış ve stok değerlerinin belirtilmesi için kullanılır.

Sütunlu Grafik: Grafiği çizilen büyüklerle orantılı uzunlukta dikey veya yatay çubuklar kullanılır. Meselâ; birçok ülkenin petrol üretimini sütunlu grafikle, göstermek istersek, her ülke için bir sütun tespit edilir. Bu sütunların yükseklikleri ise üretim miktarı ile orantılı olarak çizilir.

Resimli Grafik: Büyüklükler ilgili sembollerle ifade edilir. Meselâ; Portakal satışlarının belirtildiği bir grafikten küçük portakal şekilleri çizilip, her biri yüz sandık portakal olarak kabul edilebilir. Resimli grafiklerde, yukarıdaki örnekte olduğu gibi, grafiği çizilen büyüklü­ğün sembçlik bir şekli, o büyüklüğün miktarı olarak kabul edilir.

Daire Grafik: Tam veya yarım daire, farklı dilimlere bölünerek, grafiği çizilerek, büyüklük orantılı şekilde, ayrılan dilimlerle gösterilir. Dairesel grafikte çizilen büyüklüklerin toplamı tam veya yarı daire alanını, dilimler ise alanları ile orantılı olarak toplamı meydana getiren büyüklükleri gösterir.

Matematik Grafik: Matematikte en çok rastlanan grafik şekli y=f(x) şeklindeki fonksiyonun tarifli olduğu bölgede x ve y eksen takımında bir eğri halinde gösterilmelidir.

Burada x’e bağımsız ve y’e bağımlı değişken denir. Grafik çizilince fonksiyonun nasıl değiştiği kolayca gözlenebilir.
Bir fonksiyonun karekteristik değerleri olarak; sıfır noktaları f(x)=0 , kutup noktaları l/f(x)=0 , maksimum ve minimum noktaları birinci türev, dönüm noktaları ikinci türev yardımıyla bulunur. Aynca f(x)=g(x) gibi bir denklemin çözümü de grafikle yapılabilir. y=f(x) ve y=g(x) fonksiyonları aynı eksen takımına çizildikten sonra, ortak kesişme noktaları çözümü verir. Fonksiyonların gösterilmesi genellikle dik karteziyen koordinat takımında yapılır. Bu; birbirine dik, biri yatay, diğeri düşey iki eksenden ibarettir. Eksenler eşit, parçalara bölünmüştür. Ancak bazı durumlarda eksenlerden sadece biri veya her ikisi logaritmik olarak taksimatlandırılmış olur. Böylece eğrisel bağıntı, doğrusal bir grafikle ifade edilebilir. Bu gibi durumlarda Eşitlik ve değer bulma basitleşir.Ayrıca fonksiyonun küçük
değerler için değişimi yanında çok büyük değerler için davranışı da görülebilir.Diğer değişik bir tasvir (gösterilme) şekli de kutupsal koordinat sistemi kullanarak elde edilir. Bu sistem de bir başlangıç noktası ve bu noktadan başlayıp yatay olarak sağa giden bir yarı doğru vardır. Her hangi bir noktanın tespiti için, o noktanın başlangıcı olan mesafesi ve noktayı başlangıca birleştiren doğrunun yatay doğru ile yaptığı açı esas alınır.

Bütün bu koordinat takımları iki boyutludur. Dik karteziyen sistemine bir ekseni eklenerek üç boyutlu sistem elde edilebilir. Kutuplu koordinat sisteminin iki üç boyutlu genelleştirilmesi mevcuttur. Bunlara silindirik ve küresel koordinat sistemleri denir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.