Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

GRAFİK SANATLAR

Baskı, çizgi ve çoğaltma teniklerinden faydalanarak belirli bir konuyu göze hitabedecek tarzda yaymak amacını güden sanat. Şişenin biçimi, etiketi, gazete ilânının düzenlenişi, duvar afişleri, ilaç kutusunun mizanpajı, bayram tebriki gibi şekillendirmeler, grafik çalışmalar içine girer.

Grafik sanatının tarihi, milattan önceki medeniyetlere kadar uzanabilir. Mısır hiyeroglifleri, Yunan vazo resimleri Roma mezar kitabeleri, Bizans süslemeleri, ortaçağ minyatürleri grafik sanatın kavramı içinde mütalâ edilebilir. Ancak grafik sanatı; matbaanın bulunuşundan sonra, grafik işaretlerin dünyaca kabul edilen kalıplara kavuşmasından sonra modern bir mana kazanmıştır.

Yirminci asrın şartları içinde sanayici malını satmak, sanatçı eserlerini tanıtmak, fikir adamı düşüncelerini yaymak ihtiyacını duymuştur. Grafik sanatı tamamen değişik alanlardaki bu kişilerin en başta gelen yardımcısı olmuştur.

Çizgi, renk, fotoğraf ve hertürlii araçlardan faydalanmak, çeşitli Objektiflerin özelliklerini kullanmak, fotoğraf deformasyonları elde etmek kübizmden etkilenen çalışmalar, klasik bir resmin ve gravürün detayıyla meydana getirilen kompozisyonlar, grafik sanatının tarih öncesinden günümüze kadar kullanılan, bütün tekniklere sahip çıkarak, tam manasıyla yirminci asrın sanat dalı olduğunu gösterir.

Ondokuzuncu asrın sonunda, Lautrec, Bannard, Degas; yirminci asrın başında Picasso, Lhote, Leger,Clavc gibi ressamların çalışmaları ile grafik sanatının modern manada temelleri atıldı. Daha sonra Hans Hilmann, Savingnac Celestino Piatti, Roland Searle, Hans Faik, Crosby-Fletcher-Forbes gibi sanatçıların sadece grafik sanatta meşhur olmaları, bu sanat kolunu hakîki hüviyetine kavuşturmuştur.

Türkiyede grafik sanatlar eski ve köklü ananeye sahiptir. Taşıdığı fonksiyon ve her düzeydeki insanı tesiraltına alma gücü bakımından Karagöz,grafik sanatların amacını modern mânâda ihtiva etmektedir. Aynı şekilde Türkler, İslâmiyeti kabulle birlikte arab harflerini de kullanmaya başlamışlar ve bu yazının özelliklerinden faydalanarak “fıat sanatı” denilen yazıyla şekillendirmenin en güzel örneklerini ortaya koymuş­lardır. Osmanlı Türklerinde ileri bir seviyeye ulaşan duvar ve kitap süslemeleri, özellikleri bakımından grafik sanatların bir başlangıcı kabul edilmiştir.

Modern mânâda Türkiye’de grafik sanatların baş­langıcı 1930 senelerine rastlar. Kenan Temizan ve I.Hulusi Görey devrin zevki içinde eserler meydana getirmişlerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.