Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

GOTLAR

Doğu Germenler olup, Güney İskandinavya’nın Gotland bölgesinde oturan eski bir kavim. Gotik dili, Vizgotlar ve Kırım Gotlar’ında kullanılmıştır. Gotik San’atı, Avrupa’da Rönesans’ın gelişmesine kadar devam eden, mimarlık, heykel ve resim sanatıdır.Gotlar milâdi birinci yüzyılda İskandinavya’yı bırakıp,Vistula’nın alt kısmında yerleşmişlerdi. İkinci yüzyılda Karadeniz’in kuzey kıyılarına gelmişler, üçüncü yüzyılda ise birçok kafileler halinde Yunanistan, Trakya ve Küçük Asya’nın sahil şehirlerine yerleşmişlerdir. Akrabaları olan birçok kavimleri çeşitli bölgelerde bıraktıktan sonra etnik bütünlüklerini kaybetmiş ve Ostrogotlar (Doğu Gotları) ile Vizigotlar (Batı otları) olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Gotlar, sağlam idari askeri teşkilatlar kurup, güçlenerek Roma İmparatorluğu elindeki Dacya’yı işgal etmişlerdir. İmparatorluk ile sıkı münasebetleri sonucu Ostrogotlar medenileşmeye başlamışlardır. Hattâ bunlardan bir kısmı Roma ordusuna asker olarak katılmışlardır. Roma İmparatorluğumun sınırlarına yapılan baskılar, Germenlerin çoğalması ve İmparatorluğun zayıflaması sonucu kuvvetlenen Vizigotlar,Dacya’yı bütünüyle ele geçirip, Bizans’a, Balkanlar’a ve Kuzey İtalya’ya doğru yayılıp, buraları istila etmişlerdir.Milattan sonra 269-270 yıllarında Roma İm paratorlarından ikinci Claudius ve Aurelianus batıya doğru olan Got akınım durdurmuşlardır. Gotlar Konstantin ile ittifak anlaşması yapmışlar. Piskopos Ulfılas, İncil’i Vizgot diline tercüme ederek, G otlar’ın, hıristiyanlığı kabul etmelerini sağlamıştır.

Ostrogotlar krallıkla idare ediliyordu. Dördüncü yüzyıl ortalarında Kral Ermanarich’in iktidarı devrinde, Karadeniz’den Baltık Denizine kadar yayılmış­lardı. Fakat 375 tarihinde Hunlar tarafından yok edilmişlerdir. Vizigotlar’da Hunlular’ın istilasına uğrayıp, yerlerinden atılmışlarsa da, imparator Valens tarafın
dan376’da Tuna’nın güneykıyılarına yerleştirilmişlerdir.

378’de ayaklanıp, Edirne’de Romalıları yenmişlerdir. Fakat 382’de İmparator Theodosis tarafından tekrar müttefik imparatorluğa kabul edilmiştir. Gotlar yerlerinde durmayarak 410 yılında Roma’ya, 415 yılında da İspanya’ya yerleşerek, bir krallık kurmuşlardır. Uzun yıllar Romalılara asker veren Ostrgotlar, İmparatorluk içinde kendilerini muhafaza ettiklerinden, 476 yılında İtalya’yı istila etmişlerse de, 553’de Justinianus’a yenilerek İtalya’da kurdukları krallıkları yıkılmıştır. Gotlar bundan sonra Roma uygarlığı içinde eriyerek kaybolup gitmişlerdir. Kırım’da kalan Gotlar ise 1475 de Osmanlıların burayı fethetmeleriyle bağımsızlıklarını kaybedip, Ostrogotlar ve Vizigotlar gibi diğer milletlerin için derleyip varlıklarını kaybetmişlerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.