Görgülü Olmak

Toplumsal hayat içinde, bireylerin görüp yaşa
yarak kazandıkları bazı nezaket kuralları vardır.
Saygının bir gereği olan bu davranışları sergile
yenler görgülü olarak nitelenirler.
Görgülü insanların birbirleriyle ilişkilerinde
olgun ve medenî davranışlar görülür. Çünkü
görgülü bir insan sözleriyle ve davranışlarıyla
başkalarını rahatsız etmemek ve incitmemek için
gerekli bilgi, kültür ve alışkanlıkları edinmiştir.
Görgü kuralları bir toplumun inanç, örf, âdet,,
ekonomik seviye, teknolojik gelişmişlik gibi özel
liklerine göre zamanla değişiklik gösterebilir.Görgülü insan aynı zamanda mütevazi, saygılı, kendini muhatabının yerine koyarak düşünebilen, yumuşak huylu, kibar ve nazik bir kişidir.
Görgüden nasibi kıt olan insan kaba, sert, katı kalpli, duyarsız, muhataplarını önemsemeyen ve hoyrat biridir.
Görgü kuralları, kişiye saygınlık kazandırdığı gibi, insanların bir
birlerini sevmelerine, anlayışlı davranmalarına vesile olur. Görgü
kurallarına uymak günlük işlerde düzen sağlar, böylece toplum
belli bir rahatlığa kavuşur. Birey ve toplumun dirlik, huzur ve
asayişi korunur, insanlar arasında yumuşaklık, sükûnet ve zarafet
hâkim olur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)