Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

GERMENLER

Aim. Germanen, Teutonen, Fr.Germains, Teutons, İng. Germans, Teutons. Eski çağlarda
Avrupa’da Germen dillerini kullanan bütün boylar ve topluluklar. Germen Dilleri Hint-Avrupa dilleri grubundandır.Kuzeyde İzlanda, Güneyde Tuna’ya kadar yayılan Germen Dilleri; Doğu, Batı ve Kuzey olmak
üzere üç dala ayrılır. Germenler Kuzeyli ırkına mensuptur.

Germenlerin milâttan önce birinci yüzyıla kadar önemli bir siyasi birliklerine rastlanılmaz. Köylü ailelerine
dayanan sosyal yapıları, üyeleri değişken ailelerarası ittifaklar kurmuşlardır. Göçebe Germen boyları, Roma
İmparatorluk kuvvetleriyle yaptıkları savaşlarla ilk defa tarih sahnesine çıktılar. Batı, Doğu ve Güney Germenleri olarak üç bölüme ayrılırlar. Germenler, Roma İmparatorluğu hakimiyetini kabul etmelerine rağmen,aile birlikleri bağımsızlıklarını korudular. Hızla çoğalan Germenler, yeni yurt aradılar. Frank, Sakson,Alman, Boyer, Langobard, Thürg, Kvad, Burgund,Vondal, Gepid, Viking, Doğu ve Batı Got kavimleri Germenler Göçü’ne sebep oldu. Tuna ve Ren kıyıları dahil, Karadeniz kıyılarına kadar yayıldılar. Romalılar,Germen kavimlerini kendi topraklarına yerleştirip, bunlardan asker ve subay alıp, Lejyonlar kurdu. Milâttan sonra dördüncü yüzyılda Avrupa Hunları’nın saldırılarından kaçan Germen kavimleri, batıya göçmeye başladılar.İlkel tabiat tanrılarına inanan Germenler, Roma İmparatorluğu’nun hristiyan kültürünü benimseyip,zamanla kendi varlıklarını kaybettiler. Bugünkü Alman, İngiliz, İzlanda, İsveç, Norveç, Danimarka,Flaman, Hollanda milletlerinin teşekkülünü Germenler ve dilleri sağlamıştır.

Aile birliklerinden meydana gelen Germenler, krallar tarafından idâre edilirdi. Boy kurultayı, en yüksek
yürütme organları olup, savaş, barış, yüksek memurlukların seçimi, askere alınmalara karar verirdi. Hukuk
sistemleri sözlü olup, geleneklere dayanırdı. Sosyal yapıları sınıf esasına dayanırdı. Asil, köylü ve köle sını­fından meydana gelen Germen toplumunun ordusu,köylülerden meydana gelirdi. Aile birliklerinden toplanan
ordunun başlıca silâhları; mızrak, balta, kılıç, ok ve yay olup, savaşlarda “Oduncu Kaması” şeklini alırdı.

Germenler’de bir boya ait topraklar komşu boyunkilerden, tampon bölge mahiyetindeki geniş toprak
şeritleri veya büyük ormanlarla ayrılırdı. Her ülke, Gave adlı yönetim bölgelerine bölünürdü. Binaları
keresteden veya kurutulmuş çayır keseklerden yapılmış olup, kare biçimli duvarları ve üzerinde sivri bir çatısı
bulunan barınaklardı. En alt kat ahır olarak kullanı­lırdı. Mimarlıkta konut ve savunma yapıları için kereste
kullanılmıştır. El san’atlarından; gravürcülük, hakkâklik, ağaç oymacılığı, metal, taş ve cam üstüne boyalı
kakma süslemeleri yapılıp, örnekleri de günümüze kadar gelmiştir. Giyim, yünlü veya keten elbise ve kürklerden yapılırdı. Erkekler pantolon, mintan ve dörtköşe kısa bir pelerinden, kadınlar da fistan, bluz ve mantodan meydana gelen kıyafetler taşırlardı. Sandal biçimli bağlı ayakkabılar giyilirdi.

Germenlerin ekonomisi, büyük ölçüde tarıma dayanırdı. Çiftçilik sabanlarla yapılırdı. Buğday, arpa, çavdar,
yulaf, keten, darı, çeşitli sebzeleri yetiştirip, bağ ve bahçe ziraati de yaparlardı. Evcil hayvan yetiştiricili­
ğine önem verirlerdi. Maden işletmeciliğini bilip, demircilik ve kuyumculuk özel mesleklerdi. Germenler gemi
yapımını bilip, açık deniz seferlerine dayanıklı tekneler yapmışlardır. Kuzey güney ticaretine karşılıklı katkıda
bulunup, hammadde ve el san’atı ürünlerinin ulaşımını sağlarlardı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.