Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

GERİLLA

Aim. G uerilla (f), K leinkrieg (m), Partiasrıenkâmpfe (pi), Fr. Guerilla (f), İng. Guerilla. Düzenli
bir orduya karşı, dağınık küçük topluluklar tarafından yapılan bir çeşit savaş. Düşmanı yıpratmakla görevli
hafif silahlarla donatılmış askeri birlik.

Gerilla, İspanyolca “ Küçük Harp” demek olup, Napolyon’a karşı gösterilen mukavemetten doğmuştur.
Genellikle partizan veya halk savaşçısı diye isimlendirilir.Gerilla en eski harp şekillerinden biridir. Hedefi
direnişe mukavemettir.

Harplerde düşmanı aldatmak, arkadan vurmak,bozguna uğratmak, onu muharebeden vazgeçirmek
için zayıf tarafın karşılıklı çatışmadan kaçınması, çok eski zamanlardan beri uygulanan bir kaidedir. Küçük
harp, yıkıcı savaş, gizli savaş ve gerilla savaşı isimlerini alan bu silahlı çatışmalar aralarında, küçük farklar
olmasına rağmen, aynı şeyi ifade etmektedir. Geniş boyutlu küçük harp ilk defa Yeni çağda Kuzey
Amerika’nın bağımsızlık savaşında görüldü. Milletlerin kuruluş mücadelelerinde sık sık görülen Gerilla Savaş­
ları o günkü şartlara göre yapılmaktaydı. Gerilla Savaşının değişik bir usulü de Osmanlıların
Balkanlara, Avrupa içlerine yerleştikleri zaman yerli halk tarafından yapılmıştır. Dağlara çıkanlar, baskınlar suretiyle mücadelelerine devam etmek istemişler, fakat bunlar Osmanlı Akıncıları tarafından çok kısa
zamanda ortadan kaldırılmışlardır. Balkan harbinden önce Bulgar, Yunan ve diğer halkın yaptığı bir nevi
Gerilla savaşlarında çok sayıda Türk çocuk, ihtiyar ve kadınını acımasız ve gaddar bir şekilde şehid
etmişlerdir.

Birinci Dünya Harbi’nin sonuna kadar Gerilla Savaşı büyük bir yan faaliyet olarak görülmüştür. Halkı etkilemek
ve halkta güvensizlik uyandırmak maksadıyla, bağımsız terör hareketi olarak o zaman bilinmemekteydi.
Rusya’da Komünistlerin idareye hakim olması ile Gerilla savaşları esasta değişikliğe uğradı.

Marksist düşünceye göre Gerilla savaşı, bir aracıdır. Bunun için Rusyanın elde etmek istediği bütün devletlerde,
yavaştan başlamak üzere önce terör, arkasından gerilla savaşları çok sık görülür. Afrika, Orta ve Güney
Amerika’da açıkça görülen Gerilla savaşları, bunlardan bazılarıdır. Afganistan’ın Ruslar tarafından işgalinden
sonra sivil halkın dağlara çıkmak suretiyle Gerilla savaşı şeklinde mücadele sürdürmeleri bu tip savaşın
önemini bir daha ortaya koymuştur. Bilhassa dağlık, ormanlık ve çöl bölgeleri bu savaş için çok elverişlidir.
Başarılı bir Gerilla harbi için uygun bir coğrafık bölge, irtibat desteği ve düzgün bir organizasyon şarttır.

Zamanımızda özel yetiştirilmiş komando tabir edilen birlikler, Gerilla savaşları için ordular tarafından
kullanılmaktadır. Düşmanın kontrolü altına düşmüş araziyi veya belli bölgeleri ele geçirmek için yapılacak askeri harekâttan önce veya sonra onlarla birlikte Gerilla Savaşı planlanıp yapılabilmektedir. Gerilla birliklerinin
düşman üzerindeki etkileri, ayarlamaları asıl birliklerin başarısını kolaylaştırmaktadır. Modern
savaş tekniği içinde eğitim gören bu birlikler, geleceğin savaşlarında önemli görevler yükleneceklerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.