GERİLEME DÖNEMİ

GERİLEME DÖNEMİ

GERİLEME DÖNEMİ

Viyana kuşatmasıyla ve bozgunuyla başlayan savaşlar 16 yıl sürdü. Kısa sürede Macaristan’ın tümü elden çıktı ve Budin yitirildi (1684). Eıdel’de Türk egemenliği son buldu. Belgrat üstüne yürüyen Avusturyalüar, kenti ele geçirdiler (1687). SaVaşlarm OsmanlIlar aleyhine devam etmesi, yapılan seferlerde orduların sürekli yenilgiye uğraması, vb. nedenlerle Mehmet IV tahttan indirildi (1687).

Melunet IV’ün yerine geçen Süleyman n’nin sefere çıkması bir amuç getirmedi. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nm sadrazamhğı döneminde bazı başarılar elde edildi, Belgrat geri ahndı, ama bir süre sonra Osmanlı ordusu bozuldu ve sadrazam öldü (1691). Ay-m yıl padişahın ölümüyle saltanat değişikliği oldu. Tahta Ahmet II geçti. Rus ve Venedik cephderinde başarı-h sonuçlar almdıysa da Mora’ya ve Ege adalarına saldıran Venedik, birçok ada ve kaleyi elde etti. Rus çarı Petro Azak kalesini aldı (1696). 1695’te ölen Ahmet Il’nin yerine ge-
çen Mustafa II, Avusturya üstüne üç sefer düzenledi. İlkinde başarı sağlamasına karşılık, Zenta’da yenilmekten kurtulamadı (1697). Yitirilen topraklarm geriye alınması olası görülmediğinden Osmanlı İmparatorluğu ağır koşullar taşıyan Karlofça An

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.