GENERAL KRÜDENER’İN ANILARINDAN

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

GENERAL KRÜDENER’İN ANILARINDAN

Grandük Nikola, General Krüdener’i
Plevne’yi Türklerden almayla görevlendirdi;
Birinci Plevne saldırısını
General Krüdener düzenledi ve yönetti.
Grandük Nikola’nın generale emri:
“Savaşın sonucunun olabildiğince çabuk alınması….
Sizi Plevne’yi kurtaracak şanlı ordumuzun
Komutanlığına getiriyorum.
Zaferinizden umudum tamdır !…… ”
” Niğbolu’nun düşüşünden soma
Plevne önlerinde de bu düşünceyle mevzi aldık.
Ama burada taarruz eden biz olmadık,
Taam ız edenler Türkler oldular….”
” 20 Temmuz 1877 günü Osman Paşa’mn
Büyük çaplı Krupp bataryalarıyla
Ateşe başladığı zaman anladım ki
Gerçek bir komutan karşımızdaki! ”
“… Bol araç gereç ve iyi bir komutan,
Türklerin kendilerini gösterebilmelerinde
Yeterli iki koşuldu o zaman. ”
Taarruza kalkmasını emrettiğim
Ünlü ondokuzuncu alayımdan,
Bir saat, yirmi dakika soma gelen haber
“İmdat yetiştirilmezse eriyoruz!”
Türkler süngü hücumuna geçmişler…
Sessizce ilerliyorlar ve birden:
“Allah, Allah !…” deyip öldürücü hücuma geçiyorlar !

■… Grandük’c çekilme hareketimizi,
Bu savaşta çok ağır zayiat verdiğimizi
Bildirirken tir tir titriyordu elim….”
” 11 Aralık 1877 günü Plevne düştü
Tarihte unutulmayacak bir savaşın sonunda!
Osman Paşa’mn 40.000 kişilik ordusu,
Toplam 290.000 kişilik Rus-Romen orduları karşısında
Cephanesiz ve yiyeceksiz, sıhhi malzemesiz
Büyük bir çıkış hareketi yaptı;
Birinci, ikinci, üçüncü hatlarımızı deldi,
Arkadan gelen firka bunu tazeledi,
Ama başkomutan yaralandı!…. Bunu gerçekleştiremedi!
Teslim olma durumunda kaldı!…..”
” Esir Türk kafileleri bitkin,
Ama ezilmemiş ve onuru yüksek !
Diyebilirim ki Türk ordusunda
Birkaç Osman Paşa olmaması,
Gerçekten bizim şansımız oldu!
Eğer Osman Paşa’mn planlan uygulansaydı,
Daha ilk günlerde Tuna’mn sol kıyılannda
Savaş Romen topraklannda
Eğer başlamış olsaydı,
Bu savaşı Türkler kazanmış olurdu!
Bu savaşta biz ne denli şanslı olduysak
Türkler o oranda şanssız oldular!…”
Birinci Plevne Savaşım yöneten Rus generali
Amlannda böyle yazdı ve böyle dedi.

1877 – 1878 Türk-Rus savaşından sonra
Savaşla ilgili yayınlanan Rus kitaplarında:
Birinci Plevne savaşında
Rus askerlerinin büyük bir düzen içinde
Çekildiklerini (doğrusu kaçtıklarını!) yazar.
Oysa bu yazdıkları gerçeği yansıtmamakta!
Gerçekte Ruslar büyük bir korku ve telaş içinde
Beklenmedik bir paniğe düşmüşlerdi:
Kaçıyorlardı darmadağınık bir biçimde,
Evet, gerçek budur savaşın tarihi içinde!….
Rusların büyük bir korku ve panik içinde
Dağınık kaçarak çekildiklerini gördü Herbert!
Bizim yanaşık nizama geçen piyademiz
Onların peşinden gittiğini gördü Herbert!
Rusların bu kaçışının canlı tanığıydı,
Tarihin canlı tanığıydı yabancı Herbert!…
Bütün Türk askeri, her subayı, her eri
Bu ilk Plevne savaşı biterken
Nasıl da dipdiriydi, kendine güvenliydi her biri !…
………………………… ……………………………….
Kaçan canlı kalmış bütün Ruslan
Tarlalardan, odaklardan, tepelerden, koyaklardan
Geçerek, Türkler kovaladı bu düşmanlan !…
Kazanılan bu eşsiz zafer üzerine
Türk askerinin neşesi yerine gelmiş
Onuruna uygun kendine güven gücü yükselmiş!

Bozguna uğramış kaçan düşmanı kovalarken
Askerlerin ateş etmelerine engel olmak üzere
Takımlarının önlerine geçmelerini
Yüzbaşı haykırdı mülazimlere !…..
Anası ve Vatam, en aziz iki varlığı,
Nasıl bırakılırdı saldıran hunhar düşmana?!
Askerlerin heyecanı ve büyük özlemi
En doğal yükseklikteki bir kertedeydi,
Vatan sevgisiyle sevinç hepsinin içindeydi !
Koşarak kaçan Ruslar
Niğbolu yoluna geldikten sonra
Kısa süren bir direniş göstermek istediler,
Subayları, bozguna uğramış olan saflan
Düzene sokmayı başarmak istediler,
Ama hiç birinde en ufak başan gösteremediler!….
Direniş olur diye ateş açmak istediler,
Ama Türk piyadesinin açtığı yaylım ateşine
Bu bozgunun direnişi hiç te uzun sürmedi,
Hemen o anda düşmanın birden susuverdi ate şi!
Bundan sonra eskisinden daha uslu biçimde,
Arkalannda pek çok ölüler bırakarak
Koşar adımlarla çekilmeye geçtiler…..
Çünkü kaçmaktı Ruslar için tek kurtuluş yolu !……
Artık yüzbaşı, fazla atılganlık yapan erleri,
Tamamıyla zorla durdurulmuştu her biri….
Belli bölükler bir süre düşmanı izledi,
Ama bu izleyiş hiç te uzun sürmedi.
Çok geçmeden üç bölük toplandı bir noktada,
Dördüncü bölükle ancak saatler soma Bir araya gelindi Plevne’de.

Bu dördüncü bölük Kalesuvat yolu üzerinde
Bir düşman müfrezesinin peşinde «
İzlemişti kaçanları bozgun halinde…..
Çok uzaklarda bir kazak alayı belirmi,
Ancak o zaman düşmanı izlemekten vazgeçmiş.
Binbaşı bu dördüncü bölükle gitmiş,
Çünkü yaver daha önce yaralandığından
Taburun komutunu yüzbaşı yüklenmiş;
Şimdi düşmandan temizlenmiş,
Yalnız çoğu düşman ölüleri olan dar yoldan
Bölüğü yürüterek, o sabah bulunulan
Mevzilere kadar getirmiş,
Zaferin büyüklüğünü göstermişti!……
Top sesleri artık tümden kesilmişti,
Tüfek sesleri de azalarak bitmişti.
Türk askerinden hiç biri ne o gün,
Ne de izleyen on gün süreyle
Hiç bir Rus askeri görmemişti !
Plevne’de vatan savunmasının birinci savaşı
Böylece artık sona ermişti;
Bu savaş Türk askerinin
Kesin zaferiyle bitmişti!……

 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.