Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Gelişme

Gelişme safhaiMda’ karbonhidfilf ygrine, karbon kaynağı (C* kaynağı) olarakhidrin karbon kullanrlırVası. ~ 1 ‘ \’fc>’

€n modWn endüstriyel mayalama fekni-

ğinin’ {Fermöntâsyon tekniği) kullanil-

*’•■■■■ ması.                   ■

Bakteriler veya mayaiar büyük1 reaksiyon bidött- larında havagazı, alkol veya yüksek hidrokar­bonlarla beraber bırakılır. Meydana gelen Mik­roorganizma hücreleri (Single-cells) ha%W hay- van yemi olarak kullanılan proteini meydana getirirler. PACj Sinjjle-Çellş-Protjşjp .ÎSCP), ile beslenen ^ay^anla«^ etlerinin sâtiş^ı çıkrnşdarji evvel ıriiuKeyckak.özel bir kontrolden^ge^ışıjıji,

tavsiye etrhekteâir. / ‘ ‘-•

¡-d          .;;ov;,:-..ı -‘¡i. .i-vyi,.*

Engeller , _ _ ,   ^

İnsanların SCP’den bpslçpmesini şu anda 3

sorun engelliyor:

t-, Hüçrg içi ile hücre cidarının birbirinden

‘ [ ayrjtnrı^sı, ,

Vağ bileşimler nın çıkarılması,

Nüklein asidi miktarının düşürülmesi.

• . ;*•. ‘ı,•, * i’.”- <‘.>■} . ?■< ;• ir’-. -,

Yapılan deneylerde, hücre cidarı parçalanmamış mikroorganizmaların mitfe btılantısı, hazımsızlık v v%l»şt,ta ateş,yaptıftk j^r^^ö^r.p^f^tsızlık-, lara hücre cidarında bulunan çeşitli bileşimleri bilhassa yağ bileşimlerinin sebep olduğu anlaşıl-

ayrılmasıyla yağ mikUrı azaltılabiliçir ki bu del; proteinin dayanıklılığını arttırır, aynı zâmanda protein konzentrasyonunun daha kolay rezorbşş olmîsisfiif * ‘^d^|ari>*’Mfliı^eâlr8i6kl£eftâflıâİP^^^)rt]idei(^ asidi tek hücrelilerin doğru orantılı olarak artar, insanlarda yüksek kan seviyesine ve böbreklerin çok sıkçalışmaşına’

 

Bakteri^

mm–,*

..-„.-¡-.İv. ‘.*■» ^ -V-I

Esch«

¡— Mayalar ı Torula,-

Marttarlâ, . rin,

Fi2vobjikj«B*>^^^Vokn»if)f f rnek&Kİlr. ‘¿3 <l\ i- Çeşitli ¡;MnİMâ tfttHffi $r Yfcjfty» »4İP          Azot miktarı albfonik, J

|! olmak,            ~*ç ; ;,;t–y          birÖlgSp®Ww

Dayanıklı olmak,              sel kurutmadır. Şu yolla P*SŞ$f!f İyi lezzette olmak.     ve 1%0’tan beri Antik

 

 

 

imanımızda mikroorgaWîzmalarırt’ aydınI t için bii ^¥rfeİötlâr millNıfc’önHür;Mikn >jide mikroorganizm^ hücrelefînin tahri illi bajlı metotlar geli^^tiş^tfc, Bunl^ÎP8-®

hından brrDiri’wt«>nivık deiisikiir.Ma4ıciakf ada bu

iılukla bu metartilanM^mrt)^^ kul •fMekanik ve mekanik olmamak“ üzere ik*

kar.”’                     *.-■ – -■+*? – ■,*;vi

i TAHRİBİ             • ‘ ‘

■”‘«■■■ – • ?£■:■■• ‘H:t               ijŞ;“*

■             ,/-*■      ‘-ı*^ ■’*'”■■;■

■turlatı ortamda ■ :’^1 j?’

a) Değirmen, b) Pres. .

— Sıvı ortamda .x> ■. »n >t, , . ..j

a) Karıştırma, W^r«i:’Çİ’iD^irnMte«.;;;. gjfeL. . <Xt ■ d) Ültra-ses, e) ytH<Sek*basınçir^homojen- ■’ irajtırtna lejtirici. a> ‘ 1 ’Jl|’’ f ‘k >>> ‘îbBkftikv;

Mekanik Olmıyan           *’ ^ ‘ %

— Kimyevi,        ■

— Fermentle,

‘*’\ten

 

 

 

 

 

 

i «• .•«.i

*• V

*4“ sssfflösKr^^H3^

0m§>iw,

™“İIMiİrI

 

 

 

bilinememektedir.

Yarden yapılan Radar- ^ >f 1 göz!4nil*rfne gör* bu ‘ ■’

. çakıl-taftan veya sapkın (i‘\ kayalar kadar Alacağı tahmin edilmektedir.

NASA bütün verileri, . fotoğrafları bir resim halinde değerlendir- miftir. (Üstte).

Alttaki fotoğraf da          r .

Voyagsr 2*nin bu ilktttNitlBI Satürn’ün ■- -tvi,-‘* uzaydan çektiği v« ■ • gönderdiği ilk resimdir.

Bu Jüpiter’den  # ,

çekilmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.