Gazetecilik hayatı:

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ahmet Mithat sürgünden affedilince İstanbul’a geldi. Kısa bir süre için «İttihat» gazetesini çıkardı. «Kanun-u Esasî» nin 23 A ralık 1876 da ilânı üzerine bir sıra makale yazarak kanunun önemini belirtti. Abdülhamit kanunun hazırlanmasında, ilânında hizmeti görü­ len Süleyman Paşa, Ziya Paşa gibi kimseleri kanunun ilânından üç gün sonra İstanbul’dan uzaklaştırdı. Aradan kırk gün geçmeden Mithat Paşa’yı da memleket dışına çıkardı. Namık Kemal’i de hiçten bir sebeple mahkemeye verdi. Mahkemeden beraet kararı aldığı halde kendisini Midilli’ye sürdü. Ahmet Mithat, Mithat Paşa’nın uzaklaştırılmasından üç gün sonra «Matbaa-i Âmire» müdürlüğü ile «Takvim-i Vakayı» yazarlığına atandı. Mithat Efendi, «Matbaa-i Âmire» müdürlüğü görevi üzerinde olduğu halde 27 Haziran 1878 de Terciiman-ı Hakikat gazetesini çıkarmağa başladı. Bu gazetenin çıkışı onun hayatında bir dönüm noktası önemini taşır. Önceleri 4, sonraları 8 sayfa olarak çıkan gazetenin hemen yarısını Mithat Efendi yazıyordu. Bir grev olayı üzerine bir gün bütün gazeteyi kendisinin doldurduğu, dizdiği ve bastığı da olmuştur. Büyük gazeteci yorulmak bilmez bir çalışma ile bu gazeteyi 30 seneden fazla kesintisiz çıkarmış, bu süre içinde yüzlerce kitap da yayınlamıştır. Bu gazete Ahmet Rasim, Ahmet Cevdet, Hüseyin Rahmi gibi değerlerin yetişmesi için fidelik görevi yapması bakımından da önemlidir. Ahmet Mithat Efendi, «Tercüman-ı Hakikat» i çıkarırken ayrıca birçok görevler de almıştır. Bu arada 1889 da Stokholm’de Müsteşrikler Kongresinde Osmanlı Devletini temsil etmiş, yerli ve yabancı çeşitli liyâkat madalya ve nişanları ailmıştır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.