Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

GARİP SIRLAR VE BİRÇOK FAYDALAR HAKKINDA BİR ÂYET-İ KERÎME

«Onu Allah’tan başka ortaya koyacak yoktur.»497 Bir kimse peşinde koştuğu, fakat bir türlü erişemediği şeyin elde edilmesini, korkulan şeyin gitmesini, gam ve kederlerin giderilmesini, zulümden kurtulmasını, düşmana karşı yardım bulmasını, borcunun ödenmesini ve benzeri hususların gerçekleşmesini şeriatın emrettiği ve uygun gördüğü ölçüde ve yöntemde arzu ediyorsa, yukarıdaki âyeti 1153 defa halis bir niyetle, gönlünü Allah’a vererek, Peygamber (SA.V.) Efendimiz’den şefaat dileyerek, meşâyih-ı kirâmm ervahından meded umarak gündüzleri veya geceleri okursa, şeksiz ve şüphesiz arzuladığına kavuşur. Bu bir çok defalar tecrübe edilmiştir. Yalnız bu âyet-i kerîmeyi okumanın yolu ve yöntemi şöyle olmalıdır: Mümkünse boy abdesti, değilse yeni bir abdest aldıktan, nâfile olarak iki rek’ât namaz kıldıktan, istiğfarda bulunup Fâtiha ve İhlâs sûrelerim okuduktan —buna ilâveten YÂ-SÎN sûresini veya başka âyetlerden de okursa daha iyi olur— sonra hâsıl olan sevâbı başta Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’e, O’nun hânedan ve yâranlannm ruhlarına, meşâ yih-ı kirâmm ve bütün kadm-erkek mü’minlerin ruhlarına hediye eder. Sonra belirtilen âyeti okumaya başlar. Bir defa okuyunca aşağıdaki beyitleri ona ilâveten okur. Ondan sonra âyeti bir üç, beyitleri bir defa okur.Büyük belâlar biriktiği Sonuçta ümitsizliğe düşüldüğü Zaman, Sen hüsn ü lûtfunla İnce ve anlamlı keşfinle Açıp giderdin bunları, YÂ İLÂHÎ!.

Sonra âyet-i kerîme elli defa, bu beyitler bir defa ve sonra âyetler yüz defa, yine bu beyitler bir defa okunur ve mat- lûb hâsıl oluncaya kadar bü tertip üzere devam edilir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.