Fütüvvet-nâmeler

Ahlak ve Erdemin Kaynağı da İslam’dıSilâhî (Matrakçı), Beyân-ı menâzil-i sefer-i Trâkeyn-i Sultân Süleymân Hân, neşr. Hüseyin G. Yurdaydın, Ankara 1976, s. 28a).

Fütüvvet-nâmeler: Ahiliğe katılanlarm ellerinden düşürmedikleri ve günlük ha­yatlarına uygulamaya çalıştıkları ilkelerin açıklandığı eserlerdir. Bir çeşit temel kanun­dur. Fütüvvet-nâmelerdeki ilkeler, Ahilerin günlük hayatının her alanını ve her anını ilgilendirir. Hayatın bütününü kuşatır. Ahi vizyonunun temel değerlerini oluşturan -de­ğişmez ve vazgeçilmez kabul edilen- ilke ve öğretiler vardır.

Ahilerde bulunan özellikler incelen­diğinde dikkatimizi çeken, ahiliğin kay­nağının İslam olduğudur. İslam’ın insana vermiş olduğu değeri anlayan ahilik mün- tesipleri, sadece dış görünüşteki temizliğe değil, aynı zamanda, ruh temizliğinin ka­zandırdığı iç temizlik ve ruhi erginlik gibi yüce insan değerleri, hem kendi hayatları­na katmış hem de bu konuda başkalarına örnek olmuşlardır.

Modern iş hayatının kuralları ahlaki te­melli yeniden ele alınmalı ve düzenlenmeli. Ahilik bu noktada referans olabilecek güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. Bu yönüyle dikkate almalı ve yeniden yorum­lanmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.