Freytag-Loringhoff, Bruno von

Freytag-Loringhoff, Bruno von

Freytag-Loringhoff, Bruno von

(d. 1912, Bilderlingshof, Riga yakınları, Prusya [bugün Letonya]), Alman felsefeci ve mantıkçı. Matematiksel mantık akımına karşı klasik mantığı savunmuş, yalın bir simgesel sistem geliştirmiştir.
Günther Jacoby ve Njcolai Hartmann’ın öğrencisi olan Freytag-Loringhoff matematik, fizik ve felsefe öğrenimi gördü, ayrıca kimya ve müzik üzerine çalıştı. 1936’da doktor unvanını ..aldı. 1948’de doçent, 1955’te Tübingen Üniversitesi’nde profesör oldu. Çeşitli dönemlerde İstanbul Universi-tesi’nde ders verdi, ayrıca 1975’te bir yıl süreyle Hacettepe Üniversitesi’nde konuk profesör olarak görev yaptı.
Freytag-Loringhoff, 20. yüzyılda yaygınlaşan ve mantığı yeni temeller üzerinde yeniden kurma amacını taşıyan matematiksel mantık anlayışına karşı çıkarak “saf mantığın”, Aristoteles’in temellendirdiği biçimiyle geçerliliğini koruduğunu savundu. Çağdaş mantık sistemlerinin, Aristoteles’in mantığında bulduğu eksikliklerin gerçekte eksiklik olmadığını göstermeye çalıştı. Yalın bir simgesel sistem geliştirdi.
Freytag-Loringhoff’un önemli yapıtları arasında Die ontologischen Grundlagen der Mathematik (1937; Matematiğin Ontolojik Temelleri), Logik als Lehre von Identität und Verschiedenheit (1953; Aynılık ve Farklılık Öğretisi Olarak Mantık), Logik (1955, I. cilt; 1957, II. cilt, Mantık), Werbung für Philosophie (1973; Felsefeye Çağrı) sayılabilir.
freze, bir dizi kesici ağızdan oluşan ve kendi ekseni çevresinde dönen bir takımın yardımıyla parça işleyen tezgâhların ortak adı. Tezgâhın tablası üzerine yerleştirilmiş bir mengeneye ya da bir başka donanıma tutturulan iş parçası, üç dik doğrultuda hareket ettirilebilir. Disk ya da silindir biçimli takımlar, tezgâhın ana miline bağlı malafaya tutturulur. Dişleri yan yüzeyinde bulunan ve çevresel frezeleme yapan takımlara silindirik freze, dişleri alın yüzeyde bulunan takımlara ise alın freze denir. Silindirik frezeler malafaya giren bölümü konik olan ve alın bölümünde kesici dişleri, yan yüzeyinde ise helisel ağzı olan kalem biçimindeki takımlardır.
Frezeleme sırasında işlenen parça, tablanın elle ya da başka bir makinenin yardımıyla hareketlendirilmesi yoluyla takımlara beslenir. Freze tezgâhlarında çoğunlukla düz yüzeyler elde edilir, ama çeşitli takım türlerine bağlı olarak değişik profiller de işlenebilir. Dişli çarklara diş açmakta, kesici ağzı çarkın dişlileri arasındaki oyuk biçiminde olan disk biçimli frezeler kullanılır.
frezya (Freesia), kayisiçîçeGî olarak da bilinir, süsengiller (Iridaceae) familyasın-
dan, 20 kadar süs bitkisi türünü içeren cins. Anayurdu Güney Afrika olan bu bitkilerin soğansı toprakaltı bölümleri (kormuş), otsu yaprakları ve beyaz, sarı, turuncu ya da mavi renkli, çan biçiminde çiçekleri vardır. Bu limon kokulu çiçekler, gövdeye dik konumlu, yaklaşık 60 cm uzunluğunda gösterişli çiçek başakları oluşturur.
Sarı ya da beyaz çiçekleri olan F. refracta ile pembemsi mor çiçekli F. armstrongii,
Frezya (Freesia)
Vesile Bukel
melezlemede en çok kullanılan iki türdür. Frezyalar evlerde ve bahçelerde yaygın olarak yetiştirilir.
Fria, Batı Afrika’da, Gine’nin batısında il ve il merkezi kasaba. Fria kenti Konkoure İrmağı üzerinde kurulmuş Amaria Barajı yakınlarında yer alır. Fria Şirketi’nin yakındaki Kimbo’da bulunan boksit arıtma fabrikası Afrika’nın ilk alüminyum oksit işleme tesislerinden biri ve Gine’nin en büyük sanayi işletmesidir. Boksit yatakları 1954’te bulunmuş ve alüminyum oksit ilk olarak 196Ü’ta 88 km (demiryoluyla 147 km) güneydeki başkent Conakry’ye demiryoluyla yollanmıştır. Ülkedeki en büyük teknik eğitim kuruluşunun yer aldığı Fria’da bir hastane, bir stadyum, bir cami ve 1959’da kurulmuş bir Katolik misyonu bulunur. Kent, çoğunlukla Susu halkının yaşadığı bir bölgenin de başlıca ticaret merkezidir. Fria ilinin yüzölçümü 2.175 km^’dir. Nüfus
(1983) il, 70.413.
fribord, tam yüklü bir gemide, su ya da yükleme hattı ile fribord güvertesi arasındaki düşey uzaklık. Teknenin yan yüzünde tam ortadan aşağıya doğru ölçülür. Fribord güvertesinin altında kalan tüm gemi bölmeleri sugeçirmez olarak yapılır, bunun üstündeki bölmeler için böyle bir önlem almak gerekmez. Fribord, geminin ne yükleyeceğine, nereden ve hangi mevsimde geçeceğine bağlı olarak, değişik koşullarda ne kadar yük alabileceğini gösteren güvenlik sinindir. Fribord, geminin özellikle sugeçirmez bölümünün biçimine ve boyutlarına, sağlamlığına, yolcu gemilerinde ise sugeçirmez bölmelerin bölümlenmesine göre belirlenir. Fribord kuralları, ilk olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında, toplumsal reformcu İngiliz politikacı Samuel Plimsoll’un çabalarıyla saptanmıştır.
Fribourg, Almanca kreiburg, İsviçre’nin batı kesiminde kanton. Batı ve güneyde Neuchâtel Gölü ile Vaud Kantonu, doğuda da Bern’le çevrilidir; bazı toprakları Vaud kantonu içinde yer alır. Yüzölçümü 1.670 km2’dir. Yüksek bir ova olan İsviçre Platosunda uzanır; batıdaki düz arazi yükselerek yerini güney ve doğudaki Ön Alpler’e doğru sokulan tepelik bir bölgeye bırakır. En yüksek tepeler güneyde La Gruyere’de-dir; bunlardan Vanil Noir 2.389 m’ye ulaşır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*