Frere, John

Frere, John

Frere, John

(d. 10 Ağustos 1740, Roydon Hail, Diss yakınları – ö. 12 Temmuz 1807, East Dereham, Norfolk, İngiltere), Tarihöncesi arkeolojisinin kurucularından biri olan İngiliz eski yapıtlar uzmanı.
Taşra ileri gelenlerinden olan Frere, 1771’den sonra Kraliyet Eski Yapıtlar Der-neği’nin etkin oir üyesi oldu. 1790’da Diss yakınlarındaki Hoxne’da soyu tükenmiş hayvan kemikleri arasında Paleolitik Çağa ait çakmaktaşı aletler buldu. Sonraki yıllarda biçimlenen arkeolojik araştırma yöntemini sezgileriyle uygulayarak, ortaya çıkardığı katı özenle not etti ve tanımladı. (Bu kattan dolayı Hoxne, İngiltere’de Pleyisto-sen Bölüme ilişkin jeolojik incelemelerde önemli bir sit alanı olmuştur.) Dünyanın İÖ 4004’te yaratıldığı yolundaki yaygın görüş karşısında pek ileri gidemeyen Frere, gene de bulgularını rapor ederken (1797) kalıntıların İÖ 4004’ten çok daha eski bir tarihe ait olabileceğini ima etti. Frere’in raporu nezaket gereği kabul edildiyse de, değerinin anlaşılması için 60 yıl geçmesi gerekti.
Frere, John Hookham, takma adı wil-
LIAM AND ROBERT VVHISTLECRAFT (d. 21 MayiS
1769, Londra – ö. 7 Ocak 1846, Valletta, Malta), İngiliz diplomat ve edebiyatçı. Devrim karşıtı The Anti-Jacobin (1797-98) adlı haftalık dergide yazdığı alaycı yazılan, başa-nlı çevirmenliği ve şiir ölçülerindeki denemeleriyle tanınır. Ustaca yedirilmiş bir uyak kalıbı içeren ve sekiz dizelik bir kıta düzeni olan İtalyan ottava rima’sim İngiliz şiirine yeniden kazandırmış ve bunu Arthur efsanesi *) üzerine alaylı bir kahramanlık şiiri olan The Monks and the Giants’da (1817-18;
Frère-Orban, Hubert 416
Keşişler ve Devler) başarıyla kullanmıştır. Aristophanes’ten çevirdiği dört oyunla ölçü konusundaki ustalığını kanıtlamıştır.
Eton College’da öğrenim görürken tanıştığı George Canning’le birlikte The Anti-Jacobin’dt çalıştı. Dışişleri örgütüne girdi ve 1799’da dışişleri bakanı müsteşarı oldu. 1800’de olağanüstü elçi olarak Portekiz’e gitti. 1808’de Sir John Moore’u, Fransızlarla çarpışırken Ispanya’da La Coruna’ya çekilmekten caydırarak, İngiliz Ordusunu tehlikeye atmakla suçlandı. Diplomatlık mesleğini sona erdiren bu olayın ardından geri çağrıldı. Gözden uzak ve yalnızlık içindeki son yıllarını 1820’den sonra Malta’ da geçirdi.
Frère-Orban, Hubert Joseph Walther
(d. 22 Nisan 1812, Liège, Fransız İmparatorluğu – ö. 1 Ocak 1896, Brüksel), Belçikalı siyaset ve devlet adamı. İki kez (1868-70, 1878-84) başbakanlık yapmıştır.
Serbest ticaretin güçlü bir savunucusu olan Frère-Orban, Liège’de avukatlık yaparken
Fröre-Orban, Louis Gallait’nin yağlıboya çalışmasından ayrıntı, 1880;
Merkez Bankası, Brüksel
A.C L , Brüksel
Liberal harekette önemli rol oynadı. 1847’de bu kentten Temsilciler Meclisi’ne seçildi. 1847’den 1894’e değin mecliste Liberal gruba öncülük etmenin yanı sıra birçok bakanlık görevinde bulundu. Maliye bakanlığı sırasında (1848-52) Merkez Bankası’nı kurdu, gazete vergisini kaldırdı, posta ücretlerini düşürdü ve kararlı bir serbest ticaret politikası doğrultusunda gümrük vergilerini azalttı. Yeni bir ticaret antlaşması görüşmelerini kolaylaştırmak için Fransa’ya telif hakkıyla ilgili ödünler vermesi, büyük tepki yarattı. Bunun üzerine istifa etti; kabinenin öteki üyeleri de kısa bir süre sonra onu izledi. 1857’de yeniden maliye bakam olunca, İngiltere ve Fransa’yla yapılan ticaret antlaşmalarında serbest ticaret ilkelerini uygulama olanağını buldu. Octroi adı verilen yerel ithalat vergilerini ve karayollarında ücretli geçişi kaldırdı.
1868’de başbakan olduktan sonra Fransızların Lüksemburg Demiryolları’mn denetimini ele geçirme girişimini boşa çıkardı (1869). İkinci başbakanlığı sırasında ilköğretimi lâikleştirdiği (1879) ve Vatikan’la diplomatik ilişkileri kestiği (1880) için Katolik Parti’nin şiddetli saldırılarına hedef oldu. Gönülsüz bir biçimde de olsa oy verme hakkını genişletmeyi kabul etmesine (1883) karşın, Radikallerin düşmanlığı ve mali bunalımın yol açtığı hoşnutsuzluklar yüzünden 1884 seçimlerinde yenilgiye uğrayarak başbakanlıktan düştü.
Frerichs, Friedrich Theodor von (d. 24
Mart 1819, Aurich, Hannover – ö. 14 Mart 1885, Berlin, Almanya), deneysel patolojinin kurucularından olan Alman hekim.
Fizyoloji ve tıbbi biyokimya öğretimine büyük önem vererek klinik tıbbın bilimsel bir temel kazanmasına katkıda bulunmuştur.
1851-59 arasında Breslau (bugün Wroc-iaw) Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevi yapan ve 1859’dan ölümüne değin Berlin Üniversitesi’ne bağlı Charité Hastanesi’nin
Frerichs, y. 1880
Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin
yöneticiliğini üstlenen Frerichs, titiz labora-tuvar incelemelerine ve deneylerine dayanan klinik tıbbın en büyük temsilcilerinden-dir. Bağışıklık konusundaki araştırmalarıyla 1908 Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü’nü alan Paul Ehrlich’in ve öbür öğrencilerinin gelişmesini derinden etkilemiş, patolojik biyokimya araştırmalarıyla karaciğer ve şeker hastalıklarının tanı ve tedavisindeki gelişmelere öncülük etmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*