Florey, Howard Walter, Baron Florey

Florey, Howard Walter, Baron Florey

Florey, Howard Walter, Baron Florey

(d. 24 Eylül 1898, Adelaide, Avustralya – ö. 21 Şubat 1968, Oxford, İngiltere), AvustralyalI patolog. Sir Alexander Fleming’in 1928’de bulduğu penisilini Ernst Boris Chain ile birlikte ayırıp arıtarak tedavide kullanılmasını sağlamış, bu çalışmaları nedeniyle 1945 Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü’nü Fleming ve Chain ile paylaşmıştır.
1924’e değin Adelaide ve Oxford üniversi telerinde tıp öğrenimi gören Florey, Cambridge ve Sheffield üniversitelerinde öğretim görevlisi ve araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Oxford Üniversitesi’nde patoloji profesörlüğüne getirildi (1935-62). 1962’de
Æ J-. – i
Florey
Camera Press
Oxford’daki Queen’s College’m dekanlığına, 1965’te de Canberra’daki Avustralya: Ulusal Üniversitesi’nin rektörlüğüne atandj ve ölünceye değin bu iki görevi birlikte yürüttü. 1944’te şövalyelik, 1965’te ise yaşa-; mıyla sınırlı soyluluk unvanıyla ödüllendi-, rildi.
Dokuların iltihaplanması ve mukoza salgı-: lan üzerinde incelemeler yapan Florey] gözyaşı, tükürük gibi salgılarda bulunan V| bakteri öldürücü etkisi olan lizozım enzimi; ni arıtarak bu enzimden etkilenen maddeleri tanımladı. 1939’da, başta penisilin olmak üzere bakteri öldürücü doğal maddeler üzerinde çalıştı ve Chain ile birlikte, penisilinin tedavi edici özelliklerini insanlar üzerinde kanıtladıktan sonra bu antibiyotiğin sanayi çapında üretim yöntemlerini geliştirdi. II. Dünya Savaşı’ndan sonra da penisit lin, tedavide yaygın olarak kullanılmayaj başlandı.
Flórez (de Setién y Huidobro), Enrique
(d. 21 Temmuz 1702, Villadiego – ö. 5 Mayıs 1773, Madrid, İspanya), Ispanya’da.
III. Carlos dönemindeki eğitim reformıı hareketinin temsilcilerinden olan tarihçi,.
18. yüzyıl tarih yazıcılığının dev yapıtı olan 51 ciltlik España sagrada’nın (1754-1879; Kutsal İspanya) hazırlanmasına büyük katkıda bulunmuştur.
1718’de Augustinusçu bir tarikata giren-Flórez, Piedrahita papazlarının yanında felsefe öğrenimi gördü. Bir yıl sonra Salaman-ca’ya giderek Augustinusçuların okulunda ders verdi. Santo Tomás, Avila ve Alcalá,, üniversitelerinden doktorasını aldıktan sonra ilahiyattan uzaklaşarak tarih çalışmalarına ağırlık verdi. 1739’da Colegio de Alcali rektörlüğüne atanan Flörez’e III. Carlos tarafından aylık bağlandı. 1754’te araştır-, maları için ek bilgi sağlamak amacıyla Iber Yarımadası çevresinde bir dizi araştırma gezisine çıktı. Yirmi dokuz cildini tek başına tamamladığı España sagrada’da kul; landığı malzemenin çoğunu bu gezisi sıraj sında topladı. İspanyol arşivlerindeki kilise; ye ait elyazmalarımn, belgelerin ve beratla} rın toplandığı ansiklopedik bir yapıt ola? España sagrada eleştirel bir anlayışla vé metodolojik bir katılıkla hazırlandı. Ba yapıtın ilk 29 cildini izleyen 22 cilt Flórez’in ardıllarınca yazıldı. •
Flórez, España sagrada’nın yanı sıra tarif yazımının yöntemlerine ilişkin bir inceleme olan Clave historial’i (1743; Tarihsel Yöntem İçin Anahtar) yazdı. Aynca Gotlardai
III. Carlos’a değin uzanan dönemdeki Kas-tilyalı Katolik kraliçelerin soyağacını koni alan Memorias de las reynas católicas (1761; Katolik Kraliçelerin Yaşamöyküleri) ¡le
■jversı-’ Camii oğre-ılıştıkr -.ıtoloji ;ı62’de
kitapların korunması ve eski yazmaların basılmasıyla ilgili birçok yazı kaleme aldı.
Florianöpolis, Brezilya’nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinin merkezi ve liman
kanlığı-ystralya ie atandı ‘‘birlikte ijse yaşa-İüllendi-

kenti. Santa Catarina Adasının batı kıyısında yer alır. Brezilya’nın en uzun köprüsü olan Hercilio Luz Köprüsü’yle anakaraya bağlanır.
Adaya ilk yerleşen Avrupalılar 1542’de gelen İspanyollardı. Ama adanın yönetimi 1675’te Portekizlilere geçti. Portekizliler bugünkü kentin bulunduğu yerde Desterro’ yu kurdular (1700). Yerleşim 1726’da kasaba, 1823’te de kent konumu kazandı. Ada 1893’te Brezilya devlet başkanı Floriano Piexto’nun yönetimine karşı çıkan devrimcilerin eline geçti. Devrim hareketi başarısızlığa uğrayınca kente devlet başkamnın onuruna Florianöpolis adı verildi. Florianöpolis’in merkezi daha çok rıhtımlardan, ambarlardan ve işyerlerinden oluşur. Bu eski liman bölgesinin çevresindeki tepelerin yamaçlarında konut ağırlıklı Praia de Fora semti bulunur. Florianöpolis’te Santa Catarina Federal Üniversitesi (1960) ile Santa Catarina Eyaleti Kalkınma Üniversitesi (1966) vardır. Antropoloji Müzesi ile San Jaqui Müzesi buradadır. Anakarada bulunan Serra do Paranâ’nın yamaçları çok dik olduğu için iç kesimlere ulaşım güçtür; buna karşın Florianöpolis eyaletin yönetim ve ticaret merkezidir. Metalürji donanımı, elektrikli haberleşme araçları, ilaç, plastik ve parfüm üretimi başlıca sanayi kollarını oluşturur. Florianöpolis, Curitiba ve Porto Alegre gibi öteki kıyı kentlerine bütün mevsimlerde açık olan karayolları ve gemilerle bağlantılıdır. Sâo Paulo, Rio de Janeiro ve Porto Alegre’ye uçak seferleri yapılır. Nüfus (1980) 153.547.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*