Fiziki Yapı

Y üzölçüm ü 43.042 km 2 olan ülke, Jutland yarım adası
ile 483 adadan m üteşekkildir. Jutland yarım adası
Kuzey A vrupa düzlüğünün bir uzantısıdır. Kuzeyde
Lim fiyord boğazı ile ayrılan yarım adanın batı kıyıları
düzgün ve kum alanlarıyla kaplıdır. Kum alanlarının
doğusunda bataklıklar yer alır. Son derece girintili,
çıkıntılı olan doğu kıyılarında verimli m oren (buzultaş)
ovaları bulunur. O vaların düzlüğünde seyrek rastanan
tepelerin en yükseği 173 m. ile Yding Skovhoj’dur.
D oğu kıyılarının açıklarında Büyük Fionie. Syaelland.
Seeland ve Lolland adalarıyla birlikte yüzlerce küçük
ada vardır. Buraya bağlı olan G rönland (7 90″ı buzlarla
kaplı, yüksek yayla görünüm ündedir. Y üzölçüm ü
küçük olan D anim arka’nın yüksekliği fazla olm adığından,
akarsuları da küçüktür. En uzun akarsuyu Jutland’
daki G üden ırmağı (160 km.). Stor ırmağı (100 km.).
Skern nehri (90 km.). Fvn adasındaki O denja nehri (60
km.) ile Sjelland adasındaki Sus nehri (82 km.)
D anim arka’nın belli başlı ırm aklarındadındır. Önemli
bir gölü yoktur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.