Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Film Seçimi

Film Seçimi

Belli özellikteki bir filmle çeşitli kullanımlar­da aynı derecede başarılı sonuç elde etme olanağı yoktur, örneğin gece fotoğrafçılığında kullanılan filmin, hızla etkilenecek ve az ışık koşullarında görüntüyü saptayabilecek türden olması gerekir. Çekimci için gece görünümünü verebilmek ince ayrıntılardan daha önemlidir. Reklâm fotoğrafçılığında kullanılacak filmin tüm detayları saptayabilmesi istenirken, spor fotoğ­rafçılığında belli bir hareketin görüntülenmesi net olup olmamaktan daha çok önem kazanır.

Seçilecek film, ışık, kamera ve amaç üçlü­sünün uyumunu sağlayacak özellikte olmalıdır. Filmlerin özellikleri; hızları, gren büyüklükleri ve kontrastları tarafından belirlenir.

HIZ (DUYARLILIK)

Filmlerin ışığa ve renklere karşı olmak üzere iki türlü duyarlılıkları vardır. Bu kısımda filmlerin ışığa karşı olan duyarlılıkları konu edilecektir.

Filmler saydam ve bükülebilen bir altlık üzerine yerleştirilen jelatin içindeki ışığa duyarlı gümüş bileşiklerinden oluşur. Jelatin içindeki duyarlı kısma emülsiyon denilir. Filmlerin genel duyarlılık dereceleri veya fotoğrafik deyimle hızları, emülsiyon içinde bulunan ışığa duyarlı bileşiklerin şekil ve karakteristikleri ile yakından ilgilidir. Küçük ve düzgün kristaller yavaş, buna karşın büyük ve düzensiz kristaller yüksek hızlı emülsiyonları oluştururlar.

Emülsiyonların hızlarının ölçülmesinde arit­metik (A.S.A.) ve logaritmik (DİN) olmak üzere iki dizge kullanılır, özellikle ASA çok yaygındır.

ASA değeri arttıkça filmin hızı da artar, örneğin 50 ASA’lık film, 25 ASAlık filmin iki misli daha hızlı, 100 ASA’lık filmin yarısı kadar hızlıdır. Başka bir deyişle diğer herşey aynı olduğunda 25 ASA’lık filmle 1/30 saniyelik optüratör hızı kullanılırken 50 ASA’lık filmle 1/60, 100 ASA’lık filmle 1/125 saniyelik optüratör hızı kullanılabilir.

ASA değeri arttıkça kullanılacak diyafram genişliğini daraltabilme olasılığı doğar. Diğer her şey aynı olduğunda 25 ASA’lık filmle diyafram f/2 yapılırken 50 ASA’lık filmle f/2.8, 100 ASA’lık filmle f/4 yapılabilir (Şekil-1).

GREN

Negatif büyültüldüğünde görüntünün çok küçük noktacıklardan oluştuğu görülür. Bu nok­tacıklar fotoğrafçılıkta gren olarak tanımlanır. Grenler çok küçük gümüş kristallerinden oluşur. Gümüş kristalleri ne kadar küçük olursa grenler de o kadar küçük olur. Filmin hızı gren büyüklü­ğü ile orantılıdır. Grenler büyüdükçe filmin hızı da artar (Şekil – 2). Gren büyüklükleri aynı za­manda filmin az ya da çok poz almasına ve banyo tekniğine bağlı olarak da değişir.

KONTRAST

Bir filmin beyaz ve siyah tonlar arasında oluş­turduğu gri tonlarının dizisine o filmin kontrastı denilir. Çok kontrastlı konuların büyük kısmı

Şekil: 1.

Filmin hızı değiştikçe diyafram genişliği ve optüratör hızına olan etkisi görülmektedir.

siyah veya beyaz olarak görüntülenirken düşük kontrastlı konular siyah ve beyaz arasında geniş bir dizi oluştururlar. Normal kamera filmleri genel kullanımlarda yeterli kontrast verirler. Filmin hızı arttıkça kontrastı azalır. Kontrastı arttırmak için filmin banyo edilme süresi uzatıla­bilir. Ancak bu kez de grenler büyür.

SİYAH – BEYAZ FİLMLER

Siyah beyaz filmler bükülebilen ve saydarr bir altlık üzerine yerleştirilen emülsiyon tabaka­sından meydana gelir. Banyo sırasında gümüş zerreciklerinin oluşturduğu görüntü şekillenir ve görülebilir. Gümüş zerreciklerinin toplanması konudan filme ulaşan ışık miktarına bağlıdır. Negatiften karta geçildiğinde negatifin koyu yerleri daha az ışık geçirir ve açık olur. Negatifin açık renkli yerlerinde durum tersinedir. Böylece konu tonlanmış olur ve pozitif görüntü elde edilir. Negatifin karakteristiği kullanılan filme ve banyo tekniğine bağlıdır.

Siyah beyaz filmler hızlarına göre 4 grupta toplanabilir.

YAVAŞ FİLMLER, 25 – 50 ASA

Çok iyi aydınlatılmış konuların çekiminde ve büyültme gerektiğinde başarı ile kullanılır. Yük­sek kontrastıdırlar ve çok ince gren verirler. Deniz veya kar manzaralarının çekiminde, belge­lerin kopya edilmesinde ve flaş fotoğrafçılığında kusursuz sonuçlar verirler.

ORTA HIZLI FİLMLER, 100 – 200 ASA

Normal ışık koşullarında en çok kullanılan filmlerdir. Yeterli kontrast ve ince gren verirler. Ev içinde ve daha çok dışarı çekimlerinde kulla­nılır. Portre ve manzara çekimleri için en uygun filmlerdir.

HIZLI FİLMLER, 400 – 800 ASA

Işığın az olduğu koşullarda veya çok hareketli konuların çekiminde kullanılırlar. Düşük kont­rastıdırlar. Büyük grenli olduklarından fazla büyültülemezler. Kırmızı renge duyarlılıkları fazladır.

ÇOK HIZLI FİLMLER, 1000 – 3000 ASA

Işığın çok az olduğu koşullarda kullanılırlar. Çok düşük kontrastıdırlar. Çok büyük gren verir­ler. Büyültmek için uygun değildirler.

Filmler renklere duyarlılıkları bakımından iki gruba ayrılırlar.

ORTOKROMATİK FİLMLER

Kırmızı renge karşı duyarsız olan bu filmlerin yeşil ve sarı renklere karşı duyarlılıkları arttırıl­mıştır. Çok yakın tonlu renkler arasındaki ayırımı belirtemezler. Çok ışıklı yerlerde ve yazın çok güneşli günlerde kullanılabilirler.

PANKROMATİK FİLMLER

Renk çarkının bütün renklerine karşı duyarlı- dırlar. Birbirine yakın koyulukta olan renkler arasındaki ton ayırımlarını çok iyi belirtirler. Fotoğrafçılığın her dalında yaygın olarak kullanı­lırlar.

RENKLİ FİLMLER

Renkli filmler üç emülsiyon tabakasından oluşurlar. Emülsiyonlar ince ve pratik olarak say­damdır. Üstteki emülsiyon tabakası mavi ışığa karşı duyarlıdır. Bunun altındaki emülsiyon mavi ve yeşil ışıklara duyarlıdır. Film üzerine düşen mavi ışıkların büyük kısmı üstteki emülsiyon tabakası tarafından tutulursa da sızan mavi ışıklar ikinci emülsiyonu etkileyebilir. İkinci emülsiyo­nun mavi ışıklardan etkilenmesini önlemek amacıyla birinci ve ikinci emülsiyon arasında sarı boyalı bir jelatin tabakası bulunur. Sarı jelatin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

akrep özellikleri

Akrebin Çok İlginç Yaradılış Sırları

“Akrep çelik zırhla kaplanmış gerçek bir tanktan farksızdır. İki gün su altında hiç hava almadan ...