FÂTİHA’NIN ÖZELLİKLERİ HAKKINDA SÖYLENEN KASİDE VE ŞİİRLER, AYRICA BUNLARDA GEÇEN HARF TAKSİMLERİ VS.

Şemsü’l-Maarif kitabından723 Hazret-i Ali (R.A.) Hazret- leri’nden, Fâtiha’nın faziletleri hakkında söylediği ve tertiplediği şu kasideyi naklediyoruz : Rızık için istekli bulunduğun Köle ve hürden kurtulmak istediğin Arzuladığına hemen zaferi dilediğin Muhalefet ve haksızlıktan emin olmayı (Gönülden umduğun) zaman, Fâtiha’ya sarıl; çünkü onda Arzuladığın sır, hem ne sır mevcud.. Her vakit onu kendine ders edin, Sabahleyin, öğle üzeri ve ikindi Böylece her gece akşamdan sonra Doksana kadar oku, on daha ekle Dilediğin şeref ve makama erişirsin Büyüklük, heybet, yücelik ve kıymete Hiç kimseye bir şey için muhtaç olmazsın Bir hile ve zarar fecaatine uğramazsın- Gecelerin noksanlık getiren olayı Sana sağlanan örtüyü, peşpeşe gelen (İlâhî) tevfîk ve ferahlıkları Her şeyin hilesinden güven içinde kalmayı Fakirlik, sıkıntı ve kopukluktan güveni Emir ve yasak sahibinin şiddetinden Emin olmayı hiç de değiştiremez.. Eğer böyle yaparsan gelir sana bir gelen Zeyd’den, Âmir’den seni doygun kılacak şeyle Her vakit kadrin yücelmiş olur Uzun yıllar nîmet içre yaşarsın.. * ** Hazret-i Ali efendimizin Fâtiha hakkında söylemiş olduğu bu kasideyi hem İmâm-ı Gazâlî, hem de Muhyiddin Arabî Hazretleri nakletmişlerdir. Y

İNE FÂTİHA HAKKINDA SÖYLENEN MISRA LAR
Fâtiha ile erişirsin sırra

Yüce şereflere uzun geceler

İnsanların gönlünde kalan sevgiye

Büyüklük, heybet ve güzel hale

O halde her gece

Fâtiha için Abdestli olarak gürültüden ıızak

Güzel bir ders düzenle sen şöyle

Bu tertibin sayısı Fâtiha’dan yana Kemâl vechi üzere tam BÎN olsun..

Ulaşırsın dünyalıktan dilediğine kolayca

Her pahalılığın yanında bir ucuzluğa

Bu dediğimi yap ki doğruyu bulasın Zevalsiz bir nîmet içinde kalasın..

♦ ** Yukarıda tercemesini sunduğumuz beyitlerin, fakîh Kut- bü’s-Salih Şihâbüddin Ahmed bin Musâ el-Acbel’e ait olduğu rivâyet edilmiştir. Cenâb-ı Hak bu zatın hürmetine bizi kendi lûtfuyla menfaatlendirsin!. Yine rivâyete göre bu zat, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’i rü’yasmda görmüş, Resûlüllah Efendimiz ona Fâtiha’nın sırrını anlatmış ve aşağıdaki mısra’lan yazmasına izin vermiştir :
Gam ve kederlerin senden gitmesini Her haksızlık ve hileden güvende kalmayı Rızkın kolaylıkla sana yönelmesini Sıkıntı ve darlıktan sonra genişliği Yüce makamların zevkine erişmeyi Her hususta muradının verilmesini Arzu ettiğin zaman Fâtiha-i Şerîfeye mülâzemet et, Çünkü onun zahirî bin sırrı vardır Bin de böylece batmî sırrı vardır Onda var şifâ her hastalık ve derde Buna işâret etmiştir Beşîr ve Nezîr O’na saygı ve tazimler olsun her yanda Farzlardan sonra oku onu yüz defa Arasını bir söz ile kesme sakın Bu her önemli işte bir şarttır Ders yapman mümkünse onu bine çıkar

Tenha bir yerde, abdest üzere bulun Bu senin dilediğinin en zaferlisidir Bu derlenip toparlanmakta, açılıp yayılmakta Övgü değer iki yoldur ve her kırığa alçıdır Kim de Allah’tan korkarsa, Allah ona Bütün kolaylıkların çıkışlarını verir Ya İlâhî! Mustafa’ya (S.A.V.) salâtm olsun Bulutlar yağmur ile cömertlik ettiği sürece.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*