Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Fatih Rıfkı Atay

Atay, Falih Rıfkı

Fal İh Rıfkı Atay.

Fatih Rıfkı Atay.

Türk yazarı ve gazetecisi (İstanbul 1894-ay.y. 1971). Din adamlarından Hoca Hilmi Efendi’nin oğlu olan Fatih Rıfkı Atay, Mercan İdadesi’ni ve Darülfünun’un Edebiyat bölümünü bitirdi. Sadaret ve Dahiliye kalemlerinde çalışıp (1913), Dahiliye Nazırı Talat Paşa’nın özel kalem müdürü olarak Bükreş’e gitti. Birinci Dünya Sava- şı’nda yedeksubay olarak askere alınıp, Suriye cephesinde Cemal Paşa’nın özel kâtipliğini yaptı. Cemal Paşa Bahriye nazırlığına getirilince İstanbul’da Bahriye Nezareti özel kalem müdür muavinliğine alındı (1917). Savaştan sonra Kâzım Şinasi Dorsan, Necmettin Sadak, Ali Naci Karacan’la birlikte çıkardıkları (1918) ]Akşam gazetesinde “Günün fıkraları” başlığı altında sürekli yazmaya başlayıp, Milli Mücadele’yi destekleyen tutumu yüzünden idamı istenerek divanı harbe verildiyse de, iinönü Zaferi kazanılınca kurtuldu. Bolu ve Ankara milletvekilliğinde bulunup (1922-1950), Hâkimiyet-i Milliye, Milliyet ve Uius gazetelerinin başyazarlığını yaptı, pünya gazetesini kurup (1952), bir süre sonra gazeteyi Bedii Faik’e devrettiyse de, ölümüne dek başyazar olarak kaldı.

İlk yazısı Tecelli dergisinde çıkan (1911) Falih Rıfkı Atay, önce Fecri Ati, sonra ulusal edebiyat etkisinde şiirler de yayınlamış, bununla birlikte özellikle Tanin’de başladığı (1912) fıkra, makale, sohbet, röportaj türündeki düzyazılarıyla tanınarak, Atatürk devrimlerini ve batılılaşmayı savunan idealist bir düşünce savaşçısı olarak ün salmıştır. Anı, söyleşi, derleme, gezi türlerinde cumhuriyet edebiyatının en başarılı örneklerini veren yazarlar arasında sayılır. Türkçe’nin bütün inceliklerini taşıyan, yalın bir anlatım geliştirmiştir.

Anıları: Zeytindağı( 1932; eklemelerle 5. bas. 1964), Atatürk’ün Bana Anlattıkları (1955), Mustafa Kemal’in Mütareke De/te/7(1955), Çankaya (2 cilt, 1961; tek ciltte, 1969).

Gezi: Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya (1930), Deniz Aşırı (1931), Moskova-Roma (1932), Gezerek Gördüklerim (1970). Fıkralar: Eski Saat (1933), Niçin Kurtulmamak (1953), Kurtuluş (1966), Pazar Konuşmaları {1966).

İnceleme: Başveren İnkılapçı (Ali Suavi’yle ilgili 1954), Babamız Atatürk (1955).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.