Fakir avukat ve Meclis üyesi Lincoln:

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Springfield şehrine yerleşen Abraham Lincoln, orada bir avukatla ortak oldu. Yiyecek ve ev kirası ödeyecek parası olmadığından, geceleri avukat yazıhanesinde masa üzerinde uyuyordu. O sene yeniden Millet Meclisine üye seçilerek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde söylev vermeğe başladı. Karısının ölümünden 4 sene sonra 1839 da; Lincoln güzel ve zekî bir kızla evlendi. Kız, Lincoln’ün kabiliyetine, iyi huylarına hayrandı. Onun bir gün muhakkak başarı sağlıyacağma inanıyordu. Evlendikten sonra, bir ev döşeyecek paraları olmadığından bir yıl kadar Globe Tavern otelinde yaşadılar. Fakat Robert adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelince şikâyetler başladı. Duvarlar ince, odalar küçüktü. Çocuğun ağlaması oteldeki diğer müşterileri rahatsız ediyordu. Bir müddet kira evinde oturdular. Burada da rahat edemeyince bir buçuk katlı bir ev satın aldılar. Lincoln iş için yaptığı kısa bir geziden sonra evine geldiği zaman; damı yükselmiş, iki katlı, boyalı, pırıl pırıl bir ev bulunca şaşkınlık içinde komşusuna sordu: «Lincoln’ün evinin nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?» Karısı evi onarmakla kendisine gerçekten güzel bir sürpriz yapmıştı. Robert, Edward, William, Thomas adlarını verdiği 4 çocuğu dünyaya geldi. Edward pek küçükken ölmüş, anne ve babasını derin bir keder içinde bırakmıştı. Çocuklarının hepsi erkekti, hiç kızları olmamıştı. Oğullarını çok severdi amma; ne olur, bir de kızı olsaydı. O vakit kendini daha mutlu hissedecekti. * Lincoln çok iyi, fedakâr bir baba idi. Yalnız kendi çocuklarını değil, bütün çocukları sever, onlarla konuşmaktan, oyun oynamaktan hoşlanırdı. Erkek çocuklar oyun oynarken durur, onların oyunlarına dikkat ederdi. Doğruluk, mertlik, cömertlik ve başarı gösterenleri alkışlardı. Kız çocuklarına, sokağın bir tarafından karşı tarafına geçerken yardım eder, köpek olan bahçelerin önıinden geçerlerken onların, yanlarında yürürdü. Çocuklar da kendisini severler, geçerken saygı ile selâm verirlerdi. Bir küçük kızı; okuldan eve dönüşünde, yaramaz ve terbiyesiz çocuklar taşa tutmuşlardı. Kızcağız ağlıyarak yoluna devam ederken, karşısında kendisini avunduran, uzun boylu Lincoln’ü bulunca ne kadar sevinmişti. Bir çocuk «almaca» oynarken bilyalarmı elden çıkardığı için üzülse Lincoln ona yeni bir takım bilya alır; «almaca oynamanın iyi bir oyun olmadığını» şaka ile karışık bir ağırbaşlılıkla anlatırdı. Springfield’de herkes onu sever ve sayardı. Özel hayatı çok sade idi. İneğini kendi sağar, atını kendi tımar eder, ev işlerini kendi görürdü. Onunla kim konuşursa konuşsun iyi karşılanacağım bilirdi. Sabahları soğuk olursa şalına sarılır, yüksek olan şapkasını giyer, sepetini koluna takar, sonra yazıhanesine giderdi. Evlendiğinden 7 yıl sonra namuslu, işbilir ve becerikli bir avukat olduğu hakkmdaki şöhreti her tarafa yayılmıştı. Kongreye büyük bir çoğunlukla üye seçilmiş olduğundan; köleliğin kaldırılması ve Meksika ile savaşın kesilmesi hakkmdaki fikirlerini açıkça savunabiliyordu. Washington hükümeti sınırları içinde kölelik kaldırılır ve Kaliforn iy a Amerika Birleşik Devletlerine hür bir hükümet olarak kabul edilirken; Güney bölgelerinde kölelik devam etmekte idi. Köle sahiplerine, kölelerini nerede bulurlarsa geri almak hakkı veriliyordu. Bu durum «insan haklarına ve hürriyete bağlı» herkesi üzüyordu. Bu sıralarda Lincoln’ün babası öldü. Babasının öteden beri kendisine gösteregelmekte olduğu güvene lâyık olacağına dair andiçti


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.