EZAN_I ŞERİF’İN HİKMETİ

(Allâhü Ekber! Allâhü Ekber!) diyen,

Müezzin, (Lâ tlâhe İllâllâh!) dediği zaman,

Kalbinden (Lâ İlâhe Hlâllâh!) diyen kimse, Cennete girer. (26)

Ezân okunduktan ve dinlenildikten sonra, «Ey bu tam dâvetin ve kılınmak üzere olan Namazın sâhibi olan Allâh’ım! Muhammed Aleyhisse-lâma Vesileyi ve Fazileti ihsân et!

Vâ’d ettiğin Makâm-ı Mahmûd’a Kendisini vardır!» diye Vesile düâ-sı okunur (27).
Yahudilerle Medineli Müşriklerin Ezânı Eğlenceye ve Alaya

Almaları:

Müslümanların, Ezanla birbirlerini Namaza dâvette bulunmaları, Ya-hûdüerle Medineli müşriklerin tuhafına gitti. Onu, alay .ve eğlenceye almağa kalkıştılar.

Bunun üzerine inen âyette şöyle buyruldu :

«Onlar, Namaza Ezanla dâvette bulunduğunuz zaman, onu, eğlence ve oyuncak edinirler. Bu da, onların aklı ermez bir kavim olmalarındandır. (Mfiide: 58)».
(26) Ebû Dâvud • Sünen, c. 1, s. 129, Müslim • Sahih, c. 2, s. 4.

(26) Ebû Dâvud • Sünen, c. 1, s. 129, Müslim • Sahih, c. 2, s. 4.

(27) Ahmed b. Hanbel – Müsned, c. 3, s. 354, Buhârî • Sahih, c. 1, s. 152, Ebû Dâvud Sünen, c. 1, s. 126, Tlrmlzî • Sünen, c. 1, s. 413, İbn-i Mâce • Sünen, c. 1, s. 239.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*