EZAN

Namaz Vaktinin Bildirilmesi İçin Düşünülen Tedbirler :

Namaz vaktinin girdiğini bildirmek üzere okunması usûlü, kabul edilmeden önce, Müslümanlar, Medine’de bir araya toplanıp Namaz vaktini beklerlerdi (1).

ibn-i Sa’d’e göre (Tabakat, c. X, s. 246), Kıble, Beytül-Makdîs’den Kâbe tarafına çevrildiği sıralarda;

îbn-i Abdul’ Berr ve Ibn-i Esîr’e göre (istiâb, c. 3, s. 913, Üsdülgabe, c. 3, s. 166) Mescid yapıldıktan sonra, Peygamberimiz, bir gün, Müslümanları Namaza toplamak için ne yapmak lâzım geleceği hususunu Es-hâbı ile görüştü.

«Namaz vakti gelince, bir bayrak dik!

Onu görenler, birbirlerine haber verirler!» denildi.,

Peygamberimiz, bu fikri beğenmedi

Yahudîlerin Şebburu (borusu) gibi boru çalınması teklif edildi. Peygamberimiz, bunu da, beğenmedi. «Bu, Yahudîlerin işidir!» buyurdu.

Çan çalınmasından bahsedildi.

Peygamberimiz : «Bu, Nasrânîlerin işidir!» buyurdu. (2)

Yüksekçe bir yerde ateş yakılmasını söylediler.

Peygamberimiz, bunu da, Mecûsîlere âid olduğundan, beğenmedi

(3).

Peygamberimiz : «Ben, Müslüman ve Mü’minlerin Namazlarının birlikte eda olunmasını çok arzû ediyor, bunun için, Namaz vaktinde adamları evlere dağıtıp halka nidâ ettirmeyi, hattâ onlara, Namaz vaktinde yüksek binâlar üzerine dikilip Müsl limanlara nidâ etmelerini emretmeyi, bunu sağlamak üzere Çan çalmalarım bile düşünüyorum!» buyurdu. (4)

Eshâb-ı Kiram, çan çalmayı uygun buldular ve hattâ Hz. Ömer, Çan için gereken iki kuru ağaç parçasını da, satın almayı üzerine aldı (5):

(t) İbn-i Ishok, İbn-i Htşam – Stro, c. 1-2, s. 508, Buhârt – Sahih, c. 1, s. 150.

(2) EbO DAvııd-SOnen, c. 1,8.116.

(3) Buhârt – Sahih, c. 1, a. 151, MüsMm – Sahih, c. 2,8.3.

(4) İbn-i Sa’d -Tabakat. c.1, a. 247. B>0 Dâvud- Sönen, c. 1, a. 119.

15) ‘Ibn4 latıak, ton-i Hişam • Stre, c. 1-2, a. 509.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*