Eyaletler arasında savaş. L

Lincoln hemen harekete geçti. 15 Nisan’da “Konfederasyonun başlattığı ayaklanmayı bastırmak için” geri kalan eyaletleri 75 000 asker sağlamaya çağırdı. Virginia, Arkansas, Kuzey Carolina ve Tennessee bu çağrıya gönülsüzce uydular. Konfederasyonun başkenti Richmond’a taşındı. 21 Temmuz 1861’de Birlik ve Konfederasyon kuvvetleri arasındaki ilk büyük çarpışma Washington’un güneyindeki Bull Run’da oldu ve Güneylilerin çarpıcı bir zaferiyle sonuç­ landı. Daha sonra her iki taraf da uzun bir çatışma sürecine girdi. Bu korkunç savaşta toplam nüfusu 32 milyondan az olan ABD’nin ölü sayısı 620 000’e ulaştı (yaklaşık 1,5 milyonluk bir ordusu olan Kuzeylilerden 360 000, yaklaşık 1 milyonluk ordusu olan Güneylilerden 260 000). 1861’de, Kuzey’de yaşayan 22 milyon kadar insana karşı, Güney’in nüfusu yaklaşık 9 milyondu; üstelik bunların 3,5 milyonu siyahtı. Kuzey’in güçlü bir sanayi sistemi ve iyi gelişmiş bir demiryolu ağı olmasına karşın, Avrupalılar savaşı Kuzey’in kazanacağını hiç sanmıyorlardı. Çünkü Konfederasyon toprakları yaklaşık Batı Avrupa kadar büyüktü ve güneyliler bağımsızlıkları için kararlı bir hırsla savaşıyorlardı. Kuzey’in kazanması için, Güneylileri ezip topraklarını istila etmesi gerekiyordu. ¡OysaGüney’in sınırlarını savunması yeterliydi. Kısacası, savaş hiç de göründüğü gibi eşitsiz değildi. Lincoln bütün gücünü ve çabasını ortaya koydu: Konfederasyon’u denizden ablukaya aldı; köle çalıştı­ ran sınır eyaletlerin bağlılığını elde etmek için büyük çaba gösterdi (Delavvare, Maryland, Kentucky ve Missouri); Konfederasyon’un tam ortasında güçlü bir üs kazanmak İçin Tennessee’yi istila etti; Mississippi ırmağının denetimini ele geçirerek Güney’i ikiye böldü ve savaşı kazanacak bir general aradı. General George B. McClellan’ın düş kırıklığı yaratacak kadartutucu olduğu ortaya çıktıktan, onun yerini alanların da bekleneni vermemesinden sonra, batı cephesinde büyük zaferler kazanan general Ulysses S. Grant’i, Konfederasyon’un askerî dahi sayılan başkomutanı Robert E. Lee’nin karşısı­ na çıkarmak için 1864’te Washington’a çağırdı. 1863 ortalarında Güney umutsuz bir darboğaza girmişti: Yiyecek ve cephane tükenmişti. Aynı yılın haziran ayında Pennsylvania’da Gettysburg’da, Kuzeye yö­ nelik büyük bir saldırı püskürtülmüştü. Bundan sonra Grant, verdiği kayıplara aldırmadan, Richmond’a doğ­ ru yıpratıcı bir kampanya başlattı. Bu arada, Birlik generallerinden William T. Sherman da, ardında tam bir enkaz yığını bırakarak Georgia’dan denize doğru saldırısı­ nı sürdürmekteydi. Daha sonra da kuzeye, Carolinalar’a yöneldi. Nisan 1865’te Grant, sonunda Lee’nin ordusunu kuşatmayı başardı ve ayın 9’unda, Appomattox Adliye Sarayı’nda, Lee teslim oldu. Konfederasyon baş­ kanı Jefferson Davis, savaşı sürdürmeyi denediyse de, durum gerçekten umutsuzdu: Ayrılık Savaşı sona ermişti

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.