Anasayfa » Kısa anlamlı hikaye » EVLERİNİZİ MEZAK YAPMAYINIZ

EVLERİNİZİ MEZAK YAPMAYINIZ

EVLERİNİZİ MEZAK YAPMAYINIZ

‘ K endisiyle senelerce evvel, tanıştığımız bir dostumun ticarethanesine ilk defa geçen gün uğ­ radım- Her defasında camide görüştüğümüz bu zâtın etrafında bir çok tezgâhtar ve işçiler dolaşıyordu. Bunların içinden bir delikanlı: — Baba, şu faturanın hesabını bir tetkik eder misiniz, dedi? Camide her zaman birinci şafa koşan bu sofu dostum, faturayı alıp tetkik ederken bende bir hayret uyandığını hissetmiş olacak ki: — Neden dikkatle bakıyorsunuz? diye ‘sordp- — Bu delikanlı baba diye hitap ettiğine göre sizin mahdum olsa gerektir, dedim, — .Evet, bizim mahdumdur, fakat bunda- şaşılacak ne var? dedi. — Doğru söylüyorsunuz, bunda şaşılacak bir şey yoktur belki ama, ne yalan söyleyeyim, ben şaştım, işte. — Neden? —• Çünkü sizinle biz uzun gamandan beri tanışırız. Hem de bu görüşmelerimizde mihrabta veya orta saflarda omuz omuza kılarız değil mi? Tanışma yerimizin cami oluşu bizlerin ne kadar samimi ve ciddi dindar olduğuüiuzu göstermiyor mu? Bu kadar samjmi ve ciddi (dindarların. İslâmiyet! sadece şahıslarına inhisar ettiriş” leri, .büluğ çağını çoktan geçmiş çocuklarını bir defaolsun camiye getirmeyip, Müsüimanlara tamştırmayışları, İslâmiyeti sadece nefislerine münhasırmış gibi kabul edip, gerideki çoluk çocuğa vekâleten ibadet edercesine onlan bizlerden ve cami havasından uzak bırakmaları beni hayrete düşürüp şaşırtıyor. Hiç olmazsa arada sırada beraber camiye gelmeniz, bizlerle çocuklannı- 6i görüştürüp, ufuklarını genişletmek gerekmez miydi? Cami dostum tebessüm ederek karşılık verdi: — Doğru söylüyorsunuz, fakat bunlara söz dinletmek mümkün mü? — Siz bu mevzuda nasıl bir gayret gösterdiniz? Bugüne kadar çocuğunuzun sokaktan, kötü dostlarından rhenfi neşriyattan aldığı yaralan tedavi için ne gibi bit koruyucu tedbirlere baş vurdunuz ? — Nasıl tedbirler almamız lâzımdı ki? — Onu sizin de bilmeniz gerekir- Ama şu kadannı söyleyeyim ki, bugünün gençleri büyük buhranlarla kar­ şı karşıyadırlar. Okudukları kitaplarına, görüştükleri ahbaplanna dikkat etmek zorundayız. “Yoksa anne ile babanın hayal ettikleri hayırlı evlad olmaktan bu gençler çoktan çıkarlar. Tamamen yabancı bir tip ve zihniyetle karşımıza dikilirler. Nitekim öyle de olmuyor mu? Evvelâ, çocuğun İslâmî duygularını kuvvetlendirip, ahlâkî tavrını inkişaf ettirecek kitaplar, eserler okutacaksınız. Bunu sıkıcı bulup okumak istemezse çeşitli psikolojik yollardan çare arayıp, okumasmı temin edeceksiniz. Dini, ahlâkî bağlan çok kuvvetli arkadaşlar bulacak, bunların sahip oldukları İslâmî ve ahlâki meziyetlere dikkatini çekecek, onlan nümune göstereceksiniz- Komşuluk etti­ ğiniz ailelerin seviyesini hiç unutmayacaksınız. Her defasında sizlere daima sosyetik ve gayri İslâmî hava te* neffüs ettiren kozmopolit âüelerle’ sıkı fıkı olmaktan çekineceksiniz. Hani meşhur meseldir: — Üzüm üzüme bakarak kararır, derler. Çocuğunuzu ahlâkî ve İslâmî bakımdan zayıflatan kozmopolit kim*seleri örnek aldırmaktan çekineceksiniz ki, çocuğunuz da aynı şahsiyetsizliğe düşmesin. Ayrıda şunu da arzötm ek isterim ki; zaman zaman evinizde aile halkınızı bir araya toplayarak toplu halde cemaatla namaz kılmanız gerekir. Ailenin en bilgilisi kim ise (ki ekseriya baba olur) ön safa geçip imam. olur. Âüenin erkek ferdleri onun., arkasına 1 dizilirler. Daha sonra da çocuklar ve kadınlar saf olarak bitflikte evlerinizde namaz kılarsınız* Bu suretle evde İslâmî bir’ hava, eser, ailenin bütün ferdİerine Islâ- miyetin şamil olduğu anlaşılır. Bir baba bütün, namazlarını camide kılar, âdetâ kimse, görmesin şeklinde dini merasimlerinin hepsini evin dışında ifa ederse, geride kalan çoluk çocuk buna yabancı kalmazlar mı? Ev ile mezar arasmda ne fark var? Evde de, mezarda da bir- çok: insanlar yatarlar. Fakat mezardakiler namaz vakitlerinde yatmaya* hareket sizliğe, devâm ederler, evdekiler ise, namaz zamanlarında ellerini kollarım sıvar, ibadet etmek üzere abdest alırlar- Kur’an okurlar: İşte bunun içindir ki Hazret-i KesüJ lüllah: Evlerinizi mezar yapmayınız, buyurmuştur. Sözlerime hak yererök dinleyen bu, cami dostumla birlikte inşaallah hepimiz evlerimizi mezar olmaktan çıkaracağız

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.