Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ESKİ TÜRKÇE TERCÜMELER :

İmâm Gazâlî’nin eserlerinin eski türkçe [ yâni eskimez Kur’ân
harfleriyle] basılmış tercümelerinin bâziları şunlardır:
1 — (İlcam ül-avâm ‘an ‘Um il-kelâm.) «Tâyin iil-vezâif fî
hakk il-miitcşâbihât.» Tercüme eden: Ahmed Rüşdü. İst. 1302. 122 s.
2 — «İhyâu ‘ulûm. Miyâr-ı hiisn-i ahlâk.» Mütercimi: Hüseyin
Terfik. İst. 1305. 26 s.
3 — «ihyâu ‘ulûm tercümesi. Kitâb-ı İlim.» Mütercimi: Süleyman
Tevfik. İst. 1326. 180 sf.
4 — «İhyâu ‘ulûm tercümesi. Kitâb-ı kavaid ül-akaid.» Mütercimi:
Süleyman Tevfik. İst. 1327.
5 —, «îhyâıı ‘ulûm. Mîzân ül-üljet.» Mütercimi: Hüseyin Tevfik. İst. 1305. 29 s.6 — «İksîr-i devlet. Kimyâ-yı Sa’adet nâm kitabın beşinci faslı­
nın tercümesi.» Mütercimi: Nergisi. İst. 1288. 115 s.
7 — « İlm-i Ahlâk.» Mütercimi: Ömer Âdil. İst. 1313. 59 s.
8 — «Kimyâ-yı Seâdet. 1 inci kısmın tercümesi.» 1293. 120 s.
9 — «Kimyâ-yı Seâdet tercümesi.» İst. 1304. 150 s.
10 — «Misbah iin – necâh.» Mütercimi: Farukî Abdullah Hasib.
İst. 1308. 23 s.
11 — «El munkiz min ed-dalâl tercümesi.» Mütercimleri: Said
Zihni. İst. 1287. 106 s.
12 — «Vüciıb-i şiikr el-inşân ‘alâ ni’mct il – Mennân. İhyâ’mn
Kitâb üş – sükr tercümesi.» Mütercimi: Fİâfız Celâleddin Livânevi. •
Bursa 1323. 94 s.
13 — «Esbâbü’l – ‘inâye fî tercümeli bidâyetü’n – nihâye.» Mü­
tercimi: Eyûb Sabri Paşa. İst. 1306.
İmâm Gazâlî’nin 1928’e kadar eski harflerle basılan tercümelerinin
listesi bundan ibâret değildir. Başka matbu tercümeler de vardır.
Bir kısım yazma tercümeler çeşitli kütüphânelerimizde ve hususî koleksiyonlardadır.
Bir ehl-i himmet çıkıp da bu mevzuda geniş ve ciddî
bir bibliyografya çalışması yaparsa hayırlı bir kültür hizmetinde
bulunmuş olur. Yukarıda zikr edilen 13 çeşit tercüme Ankara’da Millî
Kütüphâne’de mevcuttur. (Katalog’da «ilcam’» yerine «el – câm» ve
«İhyâu ‘ulûm» yerine «İlıyâ iil – ulûm» yazılmıştır. Düzeltilmesini istirham
ederiz.)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.