EŞEK TURPU

EŞEK TURPU
(ÇENTİYAN OTU, K Ü ŞA D )esek-turpu
Arabçası : Devâ el-Hayyeh. Farsçası : Küşad, Çerıtiyâne.. Lâtincesi : Gentiana lutea. Yetiştiği yer ve çeşitleri: İki çeşittir. Dağlarda, bilhassa karlı dağlarda yetişir. Kullanılan maddesi: Kökii. Tıbbî Özellik ve Faydaları:
a) İki çeşit olan bu bitkinin bir çeşidi karlı dağlarda yetişir. D iğer çeşidine Cermagâni denir. Kökü kırm ızı, yaprağı ise ceviz yaprağına benzer. M eyvesi baş tarafından çanak gibidir. İyisi çok kırmızı ve kokulu olanıdır.
b) Kökünü döğdükten sonra 5 gün suda ıslatıp sonra kaynatarak kullanmalıdır.
c) Y ine kökü, çocuk düşürmek için fitil yapılarak kullanılır.
ç) Balla karıştırılıp ılık su ile zehirli hayvan sokmalarında yakı gibi konursa faydası görülür.
d) Karaciğer, mide ağrılarına ve zatülcenb’e iyi gelir.
e) İbn Zühr’e göre kadınların dindirilm esi mümkünolmayan kanamalarında kına ile karıştırılıp el ayasına yakı yapıp konulursa kanamayı keser.
f) Kökü iyice döğülüp toz haline getirildikten sonra cerahatli ve habîs yaralara kullanılırsa faydası görülür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*