ERKEK VE ÜREME YOLLARI HASTALIKLARI

KADIN PSÖDOHERMAFRODİTİZM: Bu gibi kim selerde ovarium bulunur. K rom ozom lar XX’ dir, yani k ad ın d ırlar. F akat b u n ların dışındaki diğer bütü n cinsel özellikleri erkeğe benzem ektedir. Rahim ve vagina b u lunur, klitoris penise benzeyecek biçim de büyüm üştür, fak at içinden ü re tra geçm ez. Çoğu v ak ad a b ö b rek ü stü bezlerinde hiperplazi de b u lunm aktadır. V ücutları kıllanır, k asları erkeksidir, sesleri kalındır. K adın psödoherm afroditler toplum içinde d a h a çok erkek olarak uyum sağ larlar. Bu nedenle dış cinsel o rganlarının düzeltilm esi gerektiğinde erkek özellik yönünde düzeltilm esi d ah a uygundur. K adın psödoherm afroditler de döllenem ezler ve dölleyem ezler. Penise benzeyen klitorisin ereksiyonu ve koitus gerçekleşir. B ütün pseudo- herm afroditizm v ak aların d a ce rra h i tedavi öncesi etraflı ru h sal m uayene yapılm alı ve tedavi p lanı psikiyatristlerin önerilerine göre uygulanm alıdır.

Erkek psödohermafroditizm

Erkek psödohermafroditizm

erkek-psodohermafroditizm

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*