EPOKSİT

EPOKSİT i. (fr. époxyde’den). Kim. Bir
zincirdeki iki karbon atomunun, zincir dışı
bir oksijen atomu ile bağlantısından meydana
gelen fonksiyon.
—  Epoksit’ler, oksijenle bağlanan
karbon atomlarının birbirlerine göre yerleri
bakımından şu gruplara ayrılır: a -epoksitler
veya etilen oksitler, ¡3 – epoksit 1er, y –
epoksitler veya tetrahidrofüranlar, ö – epoksit
1er veya tetrahidropiranlar, e-epoksitler
v.b. Yalnız y ve Ô – epoksitler, tekabül ettikleri
glikolün suyunu gidermekle elde edilebilir:
bunlar, aşağı yukarı eteroksitlerin
kimyasal eylemsizliğine sahiptir,
a-epiksitler özellikle kuru alkalilerin, aglikol
halohidrinlerine etkimesiyle elde edilir
ve y – epoksitlerin aksine, büyük bir aktiflik
gösterir. Meselâ suyu, asitleri, amonyağı
ve siyanhidrik asidi kolayca bağlayarak
asitlik bileşikler verir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)