EPİNET

EPİNET i. (fr. épinette). Müz. Klavyeli ve
telli müzik âleti.
—  Epinet’in klavyesindeki her tuşa
bir tel düşer. Çok zaman taşınabilen bu
çalgı dikdörtgen veya trapez biçimindedir
ve kasası 1,70 m’yi bulur. Batıda XIV.
yy. dan itibaren görülmeğe başlayan epinet,
XVII. yy. da sesi arttırmak veya çeşitlendirmek
için birçok telle donatıldı. Epinet Fransa’da
ve Hollanda’da en çok XVI. ve XVII.
yy. larda rağbet gördü. Paris’in en tanınmış
epinet yapımcıları Denis’lerdi. Ariyers’te de
Rückers’ler ünlüydü. Yanyana iki klavyesi
olan epinetler de yapılmıştır. XVII. yy. da
fransız krallarının* bir ya da iki epinet çalıcıları vardı (J. Champion de Chambonniers,
d’Anglebert.). Zamanla epinetin yerini
klavsen aldı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)