EPİKHARMOS,

EPİKHARMOS, yunanlı komedi yazarı (M.
ö. 525’e doğr. – Syrakusai M. ö . 450’ye
doğr.). Genç yaşında Syrakusai’ye gitti ve
bütün hayatını, muhtemelen Gelon ve Hieron
adlarındaki tirari’lann himayesi altında
orada geçirdi. Tiyatro oyununu, birbiriy-,
le bağlantısız art arda sahneler dizisi olmaktan
çıkararak düzenli bir entrikanın hikâyesi
haline getirenlerden biridir. Eserlerinden
ancak parçalar kalmıştır. Bununla
birlikte pek çoğunun adları bilinmektedir.
iki çeşit konu işledi: günlük hayattan
alınmış konular ve mitoloji ile ilgili
olanlar. Birinci bölüme girenler şunlardır:
Agrostinos, Thearoi, Megaralı Kadın v.b.
ikinci bölümdekiler ise Bakkhe’ler, Alkyon,
Busiris, Dionysos, Hebes Gamos, Herakîes
Gomon, Kyklops, Odysseus Automolos, Philoktetes
v.d/dir. Üslûbu, komik unsurla özdeyişleri
biraraya getirmeyi bilen uyanık,
kavrayışlı ve nükteci bir yazar, olduğunu
ortaya koyar,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)