EPİDAUROS

EPİDAUROS, Eski Yunanistan’da şehir.
Kuzeydoğu Peloponnesos’ta, Argolıs’in doğu
kıyısında, Arakhnaion. Tithion ve Koryphaion
dağları ile çevrili büyük bir ticaret merkeziydi;
şehir, ününü hem ticarete, hem de
orada bulunan Asklepios tapınağına borçludur.
Halkın bir kısmı da denizcilikle uğraşırdı.
Bu şehirden ilk söz eden Homeros’-
tur* Epidauros, Media savaşlarına katıldı.
Peloponrçesos savaşları sırasında ise ıspartalılarla
birlikte, Atina’nın müttefiki Argos’lulara
karşı savaştı {¡Epidauros savaşı).
— Tar. Eski Yunanın hekimlik tanrısı olan
Asklepios için, Yunanistan’ın her tarafında
tapınaklar inşa edilmişti; bu tapınakların
en ünlüsü Epidauros tapınağıdır. Yapılan kazılardan, bu tapınakta VI. yy.dan itibaren
tapılmağa başlandığı anlaşılıyor. Ta- ‘
pınak, tiyatro ve Asklepios Mo/os’unun inşa
edildiği IV. yy.da ününün zirvesine ulaştı.
M.Ö. 86’da, Sulla tarafından yağma
edilen tapmak, M.S. II. yy.da onarıldı;
senato üyesi Antoninus’un yeni binalar
eklemesi ile tapınak eski ününü yeniden
kazandı. Hıristiyanlığın ilk yıllarında da açık
olan Asklepios tapmağı, imparator Theodosius
Yunanistan’daki eski dinlere ait bütün
kutsal yapıların kapatılmasını emredinceye
kadar (395) açık kalmakta devam etti.
522 ve 551’deki Peloponnesos depremlerinde,
büyük hasara uğramış olan tapmak o tarihten
sonra büsbütün terkedildi.
Tapmağın en önemli bölümleri şunlardır:
Propylaia, tapmağa çıkan iki yolun (biri Argos’tan,
ötekisi kıyıya yakın Epidauros’tan)
birleştiği ana giriş kısmı; Asklepios tapmağı,
inşaatı beş yıl sürdü (M.Ö. 380-375),
Theodotos adlı bir mühendis (belki de mimar)
tarafından yapılmıştır, tapınakta Asklepios’tan
başka Artemİs ve Afrodit’in tapınakları
da vardır; Tholos, mabedin arkasında,
tapınağın en muhteşem binası, Argos’lü
mimar Polykleitos tarafından M.Ö. IV. yy.
ikinci yarısında inşa edilmiştir; Abaton, tapmağın
güney batısındaki hastahane bölümü;
Oikos tereoxi (rahiplér evi), M.Ö. V.
yy. sonları ile VI. yy. başlarında inşa edildi,
bu binanın ne işe yaradığı kesinlikle bilinmemektedir.
Hastaların uyurken, onları rüyalarında
tedavi edeceklerin ziyaretini kabul
ettikleri yer olabilir; Tiyatro, Kynortios’un
batısında, Argos’lu mimar Polykleitos’un
Epidauria törenleri için inşa ettiği tiyatro
(M.Ö. IV. yy. ikinci yarısı). Bu tiyatro, Eski
Yunanistan’dan bugüne kalan tiyatroların en
güzeli ve en iyi durumda olanıdır. Her bakımdan
kusursuz ve mükemmel bir akustiğe
sahip olmasında bulunduğu yerin rolü
çok önemlidir. Normal olarak tiyatro 14 000
kişi alır, fakat, gerekirse bu rakam 17 000’e
yükselebilirdi,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)