Envâr-ül-Âşıkîn

Envâr-ül-Âşıkîn (Âşıkların Nurları), Yazıcıoğlu
Ahmed Bican’ın eseri (1451). Ahmed
Bican bu eserini kardeşi -yazıcıoğlu Mehmed’in
Megarib-üz-Zaman (Zamanın Gariplikleri)
adlı arapça eserinden tercüme ederek
meydana getirdi. Mesnevî şeklinde yazılmış
bir tasavvuf eseri olan Envar-ül-Âşıkîn,
namaz vakitlerine işaret olsun diye, 5 bölüme
ayrılmıştı: 1. Varlıkların yaratılması ve
yönetilmesi; 2. Tanrı’mn, velilerin sözleri;
3. Melekler; 4. Kıyamet (yeniden dirilme);
5. Ezel ve ¿Ebed, Meşayih sırlarını, ariflerin
üç türlü beyan ettiğini; bunların da teşrj,
tahkik ve temsil üstüné olduğunu açıklayan
Ahmed Bican, Tevrat’tan, Zebur’dau,
İncil’den, Kur’an’dan ve peygamber hikâyelerinden.
faydalanmıştır. XDC. yy.a kadar
halk arasında pek çok sevilen ve okunan eserin
yazmaları pek çoktur. Çeşitli basımları
da yapılmıştır,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)