ENTERÜPTÖR

ENTERÜPTÖR i. (lat. interruptor’dan fr.
interrupteur, kesen). Elektr. Bir devreyi gerektiği
zaman açıp kapamağa yarayan ci- ‘
haz. (anahtar veya devre kesîcİ de denir.)
j| Bıçaklı enterüptör, hareketli kontağı veya
kontakları bıçak laması şeklinde olan
enterüptör. || Civalı enterüptör, devrenin kesilmesini,
bir civa sütununun kopmasıyla
sağlayan enterüptör. ¡| Çok kutuplu enterüptör,
birbirlerinden elektrik yönünden yalıtılmış,
ancak, birlikte çalışmaları sağlanacak
şekilde mekanik olarak: birbirlerine bağlanmış
çok sayıda kutbu olan enterüptör (iki kutuplu, üç kutuplu v.b.). || Döner enterüptör,
hareketli kontakları, anahtarın tespit
edildiği düzleme dik bir eksen etrafında dönen
enterüptör. || Kurs bitim enterüptörü,
hareketli kontaklarından biri, normal kursunun
sonuna geldiği zaman durarak devreyi
kesen enterüptör. j| Saatli enterüptör,
kontakları bir duvar saatiyle idare edilen
ve istenilen saatte otomatik olarak devreyi
kesen enterüptör. |j Şamandıralı enterüptör,
cihaz içine yerleştirilmiş bir şamandıra su
içinde belli bir seviyeye geldiği zaman kontakları
harekete geçen enterüptör.
— Bir enterüptör’ün iki durma
noktası vardır: birine geldiği zaman
devreyi açar, öbürüne geldiği zaman kapatır.
Devreyi açtığı zaman «durdurma», kapattığı
zaman «çalıştırma» vaziyetindedir.
Böyle bir cihaz, kullanılacağı akımın itibarî
gerilimine, itibarî şiddetine, cinsine (doğru
veya alternatif) ve akım kesme gücüne göre
değerlendirilir, içinden akım geçmeyen ve
görülebilecek şekilde bir aralığı bulunan bir
iletkenin sürekliliğini bölmek için kullanılan
enterüptörlere «ayırma enterüptörü» denir.
Bu enterüptörlerin kendi kendine devre kesirle
özelliği yoktur. Yalnız devreyi kesmekte
kullanılan tek fonksiyonlu enterüptörlere
«devrè kesici» denir. Enterüptörlerde sabit
ve hareketli kontaklar bulunur; bunlar, şekilleri
ve cinsleri değişik madenî parçalardır.
Madenî kontaklar, bıçak biçiminde,
.üst üste yerleştirilmiş levhalar durumunda,
kuvvetli veya basıncı ayarlı parmaklar şeklindedir,
Civalı enterüptörlerde, madenî iki
elektrot arasındaki bağlantıyı kuran veya
kesen hareketli kontak doğrudan doğruya civadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)