ENSTİTÜ

ENSTİTÜ i. (fr. institut), Bilimsel araştırma, inceleme ve yayım yapan bağımsız kuruluş:
Folklor enstitüsü. || Bazı eğitim kurumlarına
verilen genel ad.
— Estetik. Güzellik enstitüsü’, yüz, vücut ve
saç güzelliğiyle uğraşmayı iş edinen çalışma
yeri.
— Eğ. Üniversitelerde, fakültelerde, # belli
konularda bilimsel araştırmalar amâcıyle
teşkilâtlanmış ayrı bölüm: Coğrafya enstitüsü.
—Türkiye’de enstitü, genel kültür
veren ve yüksek öğrenime hazırlayan klasik
liseler dışındaki iş eğitimine dayalı orta öğretim
kuramlarının adı olarak kullanılmıştır
(erkek sanat enstitüleri, kız sanat enstitüleri,
köy enstitüleri v.b.). Bu arada meslekî
teknik öğretim kuramlarının yüksek
öğrenime ancak dolaylı yollardan (fark imtihanları).
öğrenci veren önü kapalı okullar
oluşu, toplumsal rağbetin azalmasıyle sonuçlandı:
1955-1968 yılları arasında liselere
kaydolan öğrenci sayısı orta öğretime giren
bütün öğrencilere oranla yüzde 43’ten yüzde
62’ye yükselirken; sanat enstitülerinin yeni
kayıt sayısı yüzde 18’den yüzde 13’e; kız
sanat enstitülerinin toplam öğrenci içindeki
oranı yüzde 7’den yüzde 3’e düştü. Bu yüzden
VIII. Eğitim şûrasında görüşülen konulardan
biri de kız ve erkek sanat enstitülerine
«meslek liseleri», «teknisyen liseleri
», «öğretmen liseleri» adlarını vermek
olmuştur,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.