ENSERUNE dağı

ENSERUNE dağı, Aşağı Languedoc’ta kalkerli
yaylalar, Orb ile Aude’un aşağı kolunda.
— Bu tepeciği (118 m) saran, Enserune
oppidum’û, Fransa’nın Roma öncesi en zengin
yerlerinden biridir. M.ö. VI.-I. yy.
arası, birbirini izleyen duvarlarla çevrili birçok
yapılar yapılmıştır. Kaya içine oyulmuş
büyük siloları olan ve sütunlu birçok yapı
yardır. Yeraltı mezarlığı, cenaze törenleri
hakkında bilgi vermektedir. Kırmızı figürlü
Yunan vazoları, Etrüsk (bucchero), Campania
vazoları ve iberya çanak çömlekçiliğinin
mahallî taklitleri bulunmaktadır. Burada,
M.ö. VI. yy’da, Catalan kıyısmdakilere
akraba olan, tarım ve balıkçılıkla geçinen
bir topluluk yaşamıştır, ilerleme yunan dünyasının
etkisiyle olmuştur (oppidum yunan
dünyasıyle M.ö. 550’de temasa geçmiştir).
V. yy.ın son çeyreğinde ilkel kulübelerin yerini
gerçek bir toplaşma aldı (dama taşı gibi
dizilmiş taşlardan yapılmış evler). Kullanılan
diMberyaca idi. Sonradan, Keltlerle olan
– ilişkiler arttı (silâh,, süs eşyası, teçhizat)
ve bölge Galya’nın hâkimiyetine geçti
(la T ene’in hareketlerinin son durağı).
Kimbrilerin geçişi büyük hasarlar meydana
getirmiş olabilirse de, Milâdın başlangıcındaki
bazı işgal belirtilerine rağmen Roma
sömürgesi diye birşey kurulmamıştır,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)