ENDİ CAN

ENDİ CAN, Özbekistan’da tS.S.C.B.) şehir;
83 700 nüf. Pamukçuluk, petrol yatakları. –
— Tar. Endican’m en eski sakinleri Karilik
Türkleridir. Şehir Arapların birçok saldırıcına
uğradı. Karahanlılar devrinde özkent’e
bağlandı. 1090’da Melikşah tarafından Selçuklu
hâkimiyetine alındı. Sonra Karahıtayların
idaresine girdi (1141). 1266’da Kubilay Han
tarafından gönderilen Kaydu vasıtasıyle bölgenin
merkezi haline getirildi. Bir süre sonra
da Tuva (1282-1306) buraya hâkim oldu,
Timur’lular Endican’ı ele geçirmek için Doğu
Türkistan hanlarıyle uzun çarpışmalar yaptılar;
Bu sıralarda şehre Kırgızlar yerleştiler
Timurluların dağılması üe özbeklerin eline
geçen ve geniş kanallarla donatılan şehir
büyük bir tarım bölgesi oldu. Sonra özbeklere
ait küçük bir hanlığın merkezi oldu.
XVII. yy .da idaresi Kırgızların eline
geçti. Aynı yüzyılın sonunda Hokand.hanlığının
idaresine girdi. 8 Ocak 1876’da rus
kuvvetleri karşısında Hokandlılar yenilgiye
uğrayınca şehir rus işgali altında kaldı.
1888’deki Endican ayaklanması başarıya u~
laşamadı. 1902 Depreminde geniş çapta yıkıldı.
1916-1924’teki istiklâl mücadelelerinde
büyük zararlara uğradı, 1924’ten sonra
Özbekistan’ın Fergane eyaletine bağlandı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)