ENBAR

ENBAR (veya ANBAR). Esk. coğ. Irak’ta
şehir; Bağdat’ın 68 km kuzeydoğusunda,
bugün harabe halindedir. Sasanı hükümdarı
Şapur (310-379) tarafından kurulduğu söylenirse
de, ilk kuruluşu Babillilere bağlanır.
Şapur, şehri bir surla çevirdi. Sarayını burada
yaptırdı, askerî depolarla şehri büyüttü.
Kendi adını verdiği halde ş^hir depo
anlamına gelen Enbar diye anıldı.. El-Hıyre’de
Beni Lahm arap krallığı kurulduktan
sonra bu devletin eline geçti. Cezimet
el-Ebreş adında bir arap hükümdarı ilk
defa şehre girdi. 529’da Kinde meliklerinden
Hâris burayı krallığının merkezi yaptı.
Daha sonra imparator Julianus’un akımna
uğradı. Ebubekir zamanında, Halid
bin Velid tarafından barış yolu ile alındı
(634). Müslüman hâkimiyetinde büyük gelişme
gösterdi. 750’de Abbasîlerin eline geçti.
Sonra da merkez oldu, ilk Abbasî halifesi
Ebül Abbas es-Seffah bir saray yaptırarak,
şehrin adını Haşimiye olarak değiştirdiyse de
Enbar adı yine yaşadı. Mansur tarafından
Bağdat, 762’de başşehir kabul edilince önemini
kaybetti. 927’de Karmatılerden Ebu
Tahir tarafından yağmalandı. Moğol istilâsında
iyice yıkıldı, önemini kaybederek tamamen
ortadan kalktı,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)