EMÜLSİYON

EMÜLSİYON i. (fr, émulsion). Kim. Bir
sıvının, başka bir sıvı içinde küçük damlacıklar
halinde dağılmasıyle meydana gelen heterojen ortam. Emülsiyon
cihazı, emülsiyon hazırlamağa yarayan cihaz.
|| Sulu emülsiyon, sürekli olarak sulu
halde bulunan emülsiyon. || Yağlı emülsiyon,
sürekli olarak, suda çözünmeyen bir sıvı
halinde bulunan emülsiyon.
— Bayınd. Yol emülsiyonu, su içinde asıltı
halinde bulunan, ancak sabunlaştırıcı bir
maddenin etkisiyle suya karışmayan bitüm
damlacıklarından meydana gelen malzeme.
(Bu emülsiyon günümüzde, toprak yolların
yüzey kaplamasında çok kullanılır.)
— Eczc. Süt renginde ve süt kıvamında olan
sıvı, ilâç.
— Fiz. Emülsiyon hazırlama, biri «yağ»,
öbürü «su» tipinde olan iki emülsiyondan,
gerekli işlemlerle bir emülsiyon elde edilmesi:
Emülsiyon hazırlanması; bir emülsiyonlaştırıcı
veya bir kararlaştırıcı madde
kullanmakla kolaylaştırılır.
— Foto, Fotoğrafçılıkta kullanılan filim,
kâğıt tabaka ve camların üzerine çok ince
bir tabaka halinde sürülen ışığa duyarlı
karışım, (Bu karışım, mikroskobik billûrlar
halinde jelatin, kollodyum veya başka
uygun bir madde içinde asıltı halinde bulunan
gümüş tuzlarından [brömür, iyodür
veya klorür) meydana gelir.)
— Nükl. Nükleer emülsiyon, İyonlaştırıcı
parçacıkların geçişini kaydetmede kullanılan
çok kalın (birkaç milimetreye kadar),
ışığa duyarlı emülsiyon. (Yüksek atmosfer
tabakalarındaki kozmik ışınların incelenmesinde
kullanılan bu emülsiyonların yapım
tekniği çok ileridir.)
— Petr. Emülsiyon bözmak, bir yağı, bir
bitümü v.b. suyle yaptığı emülsiyondan
ayırmak, || Emülsiyon bozma indisi, bir
türbin yağının veya herhangi bir yağın, buharla
emülsiyon durumuna getirdikten sonra
ayrılması için geçen saniye cinsinden
zaman. || Emülsiyon bozucu, bir yağın, bir
bitümün emülsiyonlaşmasını önleyen veya
bu maddeleri emülsiyonundan ayıran katılma
ürünü.
— Kim. Emülsiyon, biri ötekinin
içinde çok ince damlalar halinde dağılmış,
birbiri içinde çözünmeyen en az iki maddeden
meydana gelen bir sıvıdır. Meselâ, su
az miktarda yağ ile kuvvetlice çalkalanırsa,
yağ suda dağılır ve sürekli fazı su olan bir
yağlı su emülsiyonu verir. Buna karşılık
çok miktarda yağa biraz su katmakla bir
sulu yağ emülsiyonu da elde edilebilir, o
zaman >da yağ sürekli fazı meydana getirir.
Bu yoldan hazırlanan emülsiyonlar kararlı
değildir.
Emülsiyonların kararlı hale getirilmesi için
bileşimlerindeki temel iki unsura, aralarında
aracı vazifesi gören üçüncü bir unsuru
da (emülsiyonlaştırıcı) eriten olarak katmak
gerekir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)