Emperyalizm

Emperyalizm: Kapitalizmin Son Aşaması.
Lenin’in eseri. 19i7’de yayımlandı, bir
bakıma Marx’in Kapital’inin bir «devamı»
sayılır. Lenin «emperyalizm»!, sosyalizme
dönüşmenin eşiğine gelen ve iç çelişkileri
aşırı ölçüde çoğalmış kapitalizmin son aşaması
sayar. Ona göre bu son aşama tekeller
karşısında serbest rekabetin kaybolması,
sermaye ihracı, sürüm pazarlarının ele geçirilmesi
için milletlerarası mücadeleler, bundan
doğan savaş tehlikeleri ile olduğu kadar
burjuva demokrasilerinin yerini alacak
otoriter rejimlerin ortaya çıkmasıyle de belirlenir.
«Azamî kâr kanunu», kapitalist yoğunlaşmayı
aşırı uca doğru itecek ve böylece
kapitalizm «kendi çukurunu kazmış» olacaktır.
Bu aşamada sosyalizme dönüşüm
için gerekli bütün maddî şartlar biraraya
gelir: üretimin sosyalleşmesinde ileri bir
aşama olan tekellerin egemenliği; emekle
sermaye, devletle tröstler ve anavatanla sömürgeler
arasındaki çelişkilerin artması,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)