EMİRGÛNEOGLU

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

EMİRGÛNEOGLU (asıl adı: Tahmasb
Kulı Han), iranlı kumandan (öl. 1641).
Şah Abbas l ’in kumandanlarından EmirgÛne
Han’ın oğlu. Babasının ölümü üzerine,
1616’da, kendisine Errân eyaleti ve Revan
muhafızlığı verildi. 1634 yılında, Murad
IV’ün üstün kuvvetlerine karşı Revan kalesini
savunamayarak aman diledi ve 1635’te
Revan’ın teslim olmasıyle de OsmanlIlara
sığındı. Yusuf adı verilen Emirgûneoğlu’-
na vezaret payesi ve Halep beylerbeyliği
tevcih edildi ise de Halep’teki hareketleri
hoş görülmeyerek İstanbul’a getirildi, kubbe
vezirleri arasına katıldı. Padişahın teveccühü
yüzünden itibar kazandı. Vezirlik
haslarından başka Boğaziçi’nde Feridun Paşa
bahçesi (şimdiki Emirgân), Ahırkapı’da
bir saray ve Kâğıthane’de bir çiftlik verildi,
özellikle musiki bilgisi ve zevke uygun eğlenceler
haâırlamasıyle padişahın yakınlarından
biri oldu. Yaptırdığı bir sarayı İran
üslûbunda süsleterek, divanhanesine Murad
IV için bir de taht koydurttu. Bütün bunlar
osmanlı devlet adamları arasında Emirgûneoğlu’na
karşı bir düşmanlığın doğmasına
sebep oldu. Murad IV’ün ölümünü İzleyen
günlerde İran elçisi İbrahim Han’ın gelişinden
sonra öldürüldü. İran elçisinin telkinleri
sonucunda yapıldığı süsü verilen bu
olaydan sonra bütün malları müsadere
edildi.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.