ELVAN-I ŞİRAZİ

ELVAN-I ŞİRAZİ (Şeyh), türk mutasavvıfı
(XV. yy.). Türkistanlıdır. Kaynaklardaki
bilgilerden türkleşmiş bir iranlı olduğu, ailesinin
Şiraz’dan geldiği anlaşılır. Sultan
Orhan zamanında Anadolu’ya yerleşti. Ha-
‘cı Bayram Veli’nin halifeleri veya dostları
arasında yer aldığı kabul edilir. Veli olduğu
söylentisi de yaygındır. Mahmud-ı Şebüsterî’nin
Gülşen-i Raz’mı (Sırların Gül
Bahçesi) Farsçadan Türkçeye çevirerek tasavvuf
biliminin gizli deyimlerini, açık ve
güzel bir türkçe ile nazma geçirdi. —
Latifi Tezkiresi, Kafile-i ^Mara-gibi kayn aklarda,
Şeyh Elvan-ı Şirazî’nin sözlerinin nazik,
vezne uygun, inci .gibi dizilmiş, parlak
ve beğenilir olduğu kaydedilir,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)