ELKAS MtRZA

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

ELKAS MtRZA, İran şehzadesi (öl. 1579).
Şah İsmail I Safevî’nin küçük oğlu. Şah
Tahmasb’ın küçük kardeşi ve Şirvan valisi.
Sonradan Şah aleyhine ayaklandı, ordusu
bozguna uğrayınca Kırım yoluyle Osmanlı
devletine sığındı (1547). Edirne’de Kanunî
Sultan Süleyman tarafından kabul edildi;
Osmanlı devletinin İran’a karşı savaş açmasında
etkili oldu. Padişah Elkas Mirza’-
yı, osmanlı kumandanlarından Ulama Paşa
ile birlikte öncü olarak sınır boyuna gönderdi.
Onun tavsiyelerine uyularak Tebriz
ve Van zaptedildi. Elkas Mirza’nm Isfahan,
Kum, Kâşan taraflarına akın edilmesi hususundaki
arzusu padişah tarafından kabul
edilince kendisine bir miktar kuvvet katılarak
ordudan ayrılmasına izin verildi. Hemedan’dan
sonra yol boyunca şahın ve öteki
sultanların saraylarını yağma etti. Ele
geçirdiği hâzinelerden bir kısmını padişaha
gönderdi. OsmanlIların intikamını aldığını
bildirdi. Ancak sonradan, Fars eyaletini .ele
geçiremeyerek Bağdat’a dönmek. zorunda
kaldı. Yanlış hareketleri yüzünden maiyetindeki
osmanlı kuvvetlerinin de kendisinÖen
ayrıldığı haberi alınınca padişah tarafından
Diyarbakır civarına davet edildi.
Bu çağrıya uymadığı gibi, bir söylentiye
göre ağabeyi Şah Tahmasb’dan da af diledi.
Yanma sığındığı (1549) kürt reislerinden
Suhrâb tarafından Şah Tahmasb’a teslim
edildi, ölünceye kadar Kahkaha (Alamut)
kalesinde hapis kaldı,


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.