ELİTRA

ELİTRA^ i. (yun. elytron, kın’dan). Bazı böceklerin katı ve sert üst kanadı. Bunlar alt
kanatları örten birer kılıf halini alabilir:
kınkanatlıların çoğunda kanatlar dumura
uğradığından elitralar birbiriyle birleşip
kaynaşarak karın kısmını yanlardan tamamen
sarar.
—  Elitra kınkanatlılarla dermoptera
takımından böceklerde (kulağakaçan) bulunur.
Böcek hareketsizken yani uçmazken
elitralar gövdenin üzerindi yatay olarak durur
ve çoğu zaman gövdenin hemen tamamını7
örter. Elitralarm arka ucuna tepe,
bağlanma yerine, yakın ön kısmına dip denir.
Elitralar orta göğüs halkasına özel kaslarla
bağlıdır; bu kaslar sayesinde istendiği
zaman açılıp kapanabilir. Heteroptera takımından
böceklerde, üst kanatların yalnız
bir kısmı elitralaştığından bu çeşit elitralara
hemelitra denir. ‘
Halkalı solucanlardaki kabuk veya pulcuk
şeklindeki levhacıklara da elitra adı verilir.
Mumsu bir maddenin enlemesine yığılmasından
meydana gelen bu elitralar sırtta
kiremit gibi üst üste birikerek gerçek bir
zırh halini alır,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)