Anasayfa » ELEKTRONİK GAZETE

ELEKTRONİK GAZETE

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

ELEKTRONİK GAZETE

ELEKTRONİK GAZETE
HENRY PETROSKI
Tümü ile elektronik ilk bilgisayar, sadece 37 yıl önce ortaya çıkmıştır. O zamanın bilgisayarı, binlerce elektronik anahtar ve kablo bağlantıları ile Pennsylvania Üniversitesi’ndeki bir odayı doldurabilecek hantallıkta idi. Günümüzde ise, aynı hesaplama kapasitesine sahip bir bilgisayar, el çantasına sığabilecek kadar minyatürleşmiş ve evlerde kullanılabilecek tipleri çoktan piyasaya sürülmüştür.

Bilgisayarın en önemli özelliğinin, her türlü bilgiyi belleğimde saklama ve işleyebilme olduğu bilinmektedir. Bu özellik düşünülerek; “Acaba, günlük haberleri bilgisayar sistemli olarak yüklemek, böylece gerektiğinde bilgi kaybı olmaksızın ve hızla geçmişteki olayları incelemek mümkün olamaz mı?” sorusu ortaya atılmıştır. Sorunun cevabı basittir. Yapılması gereken, günlük haberleri klasik gazete kağıdına mürekkeple değil, bilgisayar terminalinin katod ışını tüplü ekranına fosforesans görüntü biçiminde yazmak ve uygun anahtar kelimeler kullanarak bilgisayar disklerine sistematik olarak depo etmekten ibarettir.

Elektronik Gazete Geliyor

Elektronik gazete daha şimdiden, New York Times ve VVashington Post tarafından evlerinde bilgisayar olan kişilerin kullanımına sunulmuş bulunuyor. Modern abone, her sabah gazetesini kapıdan almak yerine, telefon hattı aracılığı ile evindeki bilgisayarı gazete bürosuna bağlayarak, cnce haber başlıklarını taramak ve sonra gerekli anahtar kelimeleri kullanarak, arzu ettiği haberi ayrıntısı ile inceleyebilmektedir. Diğer terminallerde bulunan muhabirler de haberleri gazete bürosuna benzer şekilde elektronik olarak göndermektedirler. Kağıt kopyaların bilinen biçimde basımı ve dağıtımı da kuşkusuz devam etmektedir. Ancak .yakın gelecekte, klasik gazetenin yerini tamamen elektronik gazetenin alacağını düşünmek de zor değildir.
Klasik Gazetenin Sonu mu?

Öğleden sonra yayınlanan kaç yıldır televizyonun akşam haC|0r|

l; I. I —__–1 —U:l:—-1- –
Siteler, aoıı I
lükle rekabet edebiliyorlar. Basıl, habercilik arasında süregelen bu
llo (MI ile görüntü lavaşın «on ı

kurbanı. VVashington Star ve PhHyeplhln Bilil tin gazeteleridir. Gelecekte saba^ gu/otnlmln tirajlarında bile, genç nesillerde l|#r tilr|() ihtiyacını televizyondan karşılama alışknnlıflııı gittikçe artması sonucu, büyük ^n|ına görül bilecektir.

Muhtemeldir ki, kendi bilgl»^ar|0rl ||„ QVI rinde çalışanların artması, dolayı», ,|0 c|0 0Vdı işe gidip gelenlerin sayısında t|(£,|ma sonııc basılı gatezeye duyulan talep ^ düşecekt Ayrıca London Times, New Times vo “Dünya Times gazetelerine elek^p^ abonel haber alabilmenin tek yolu olac^, t)U da bns gazeteciliğin sonu anlamına Çizilecektir Telefon, televizyon ve bilgl<yar q|t,| * yüzyılın üç büyük elektronik bulgunun senti olan elektronik gazete, gelecekli ç|„Çmlş olı ların değerlendirilmesinde ve do tnrll yeniden yczılmasında büyük rol oynayacaktır The Futurist’den çeviren FARUK ÖZ
London Times gazetesi, haber, , elektron olarak hesaplamaktadır. Böylece, Ilı, mlçl()kl ()ln ların incelenmesinde, solgun roı»,, vlrtl.n.,ll kağıt yığınlarından oluşan klasik , cl() |y| rmden degıl, bilgisayar disklerim] ynrarInn maktadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.