Elçiler Yılı

Hicretin dokuzuncu senesiydi. O yıl Medine, bütün Arap
yarımadasından gelen heyetleri ağırladı. Mekke’nin fethedil
mesi, putperest Araplar üzerinde büyük bir etki oluşturmuş
tu. Daha önceleri Islâm’a düşman olan kabileler, temsilciler
gönderdiler ve Hz. Peygamber e(sis’) bağlılıklarını bildirdiler.
Sevgili Peygamberimiz^ de bütün bu kabilelerle antlaşma
lar yaptı. Onlara İslâm’ı öğretmeleri için muallimler gönderdi.
O yıl, Medine’ye o kadar çok elçi geldi ki bu seneye elçiler yılı
(Senetü’l-vüfüd) adı verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*