ELCAH1Z

ELCAH1Z (Ebu Osman Amr bin Bahr),
arap yazarı ve kelâm bilgini (Basra 772-ay.
y. 870). Çağının ünlü bilginlerinden ders aldı.
Halife Memun tarafından Bağdat’a davet
edildi. Birçok halifeler ve vezirlerle ilgi
kurarak eserlerini onlara ithaf etti, kazanç
sağladı, özellikle Aristo’nun eserlerinden
geniş ölçüde yararlandı. Muhammed
bin Abdülmelik el-Zeyyat’ın vezirliği sırasında
ikbal devrini yaşadı. Onun ölümüyle
durumu biraz sarsılır gibi oldu ise de yeni
bir koruyucu bulmakta gecikmedi. Çeşitli
bilim dallarıyle uğraşan Elcahiz 200’den
fazla eser yazdı. Başlıca eserleri: Kitab-ül-
Marif e (Biliş Kitabı); Kitabı Halk-ül-Kur’-
an (Kur’an’ın Meydana Getirilmesi Hakkında
Kitap); Kitab-ül-Hucac (Hacılar Kitabı);
Kitab-ül-Hayavan (Yaratıklar Kitabı); Kitab-
ül-Zer ve’n-Nahl ve’z-Zeytun ve l-A’nab
(Üzüm, Zeytin, Hurma ve Buğday Kitabı);
Kitab-ül-Buhalâ (Cimriler Kitabı); Abbasî
halifelerinin ordusundaki türk askerleri hakkında
Hilâfet Ordusunun Menkıbeleri ve
Türklerin Faziletleri (Fazail-ül-Etrak) [1967].
Elcahiz ayrıca Mutezile akımı için 0e «Cahiziye
» adı verilen bağımsız bir kelâm
mektebi meydana getirdi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)