EL-MUİZZ (C.C.)

Lügat manası,
istediğine izzet ve şeref verip yükselten, ağırlayan, onurlandıran
anlamına gelmektedir. Bütün izzet ve şerefler Allah (c.c.) ya aittir.
Şeref ve onur veren yine O’dur. Onur arayanlar, onurlandırılmak
isteyenler hep O’na müracaat edip O’ndan talepte bulunurlar.

DUA
Yâ Rabbî! Yâ Rabbî! Yâ Rabbî! Seni tarif etmektedir bütün
güzel isimler. Sen, güzel isimlerinle aşikâr etmezsen ruhumuz karanlıkta
kalır. El-Esmâü’l-Hüsnâ’na şahit yaz bizleri! Yâ Mûizz! Yâ

Mûizz! Sen dilediğini azîz eyler, dilediğini zelîl eylersin. Her türlü
izzet ve heybet senin eserindir. Yalnız sana inanır, yalnız senden
isteriz “Mûizz” esmâna misafir eyle bizleri! Senin güzel isimlerinle
sonsuz rahmetine sığınıyoruz! Onları şefaatçi yaparak sana yalvarıyoruz!
Bizim için hayırlı olan dilek ve isteklerimizi kabul buyur
yâ Rabbî! Ey hata ve kusurları bağışlayan, ey bela ve musibetleri
uzaklaştıran, ey varlıkların küçük büyük, gizli açık bütün seslerini
işiten Allah’ım! Bizler de şu anda sana “Mûizz” esmânla sana sesleniyoruz,
izzetine gark eyle! Cürümümüzle küçültme, azametinle
büyüt yâ Rabbim! Ey karşılığı bulunmaz iyilikleri bize nasip eden,
her türlü noksan ve kusurdan münezzeh olan Allah’ım! Senden
başka ilâh yok ki bize imdat etsin! “El-Emân, El-Emân, El-Emân!”
diyoruz! Bizleri Cehennem’in azabından muhafaza eyle Allah’ım!
Allah’ım! Allah’ım! Kabirde Münkir ve Nekir meleklerin gelip
de bize sorular sorduğunda; dillerimizi açmanı, dünyada yaşarken
salih ameller işlemekle muvaffak kılmanı, kıyamet günü yerler sallanır,
insanlar ıstırap içinde iken, El-Esmâü’l- Hüsnâ’nı imdadımıza
yetiştir yâ Rabbî!
Allah’ım! Bütün güzel isimlerin hürmetine, hayır sahibi resullerin
ziyneti, Peygamberler Peygamberi, gözümüzün nuru, kalbimizin
süruru148, iki cihan serveri149 Hazreti Muhammed Mustafa
(s.a.v) Efendimize getirdiğimiz salâvatı şerifleri kendisine ulaştır
yâ Rabbî!
Allah’ım! Allah’ım! Allah’ım! Resulünün kapısına intisap ettik,
bizleri bu ulvi ve kutsî kapıdan uzaklaştırma, yakınlaştır. Senin kapına
geldik, tevazuuyla sana yaklaştık, günahkâr ellerimizi açtık
yalvarıyoruz, kapından kovma bizleri yâ Rabbî!
Kendine layık kullar eyle! Muhammed’ine layık ümmet eyle!
Dünyada Kur’an’dan, Âhirette imandan ayırma yâ Rabbî!
Sensin Rahmân, sensin Rahîm, sensin “Aliyy”, sensin Mûizz,
yakışır kudretine, yakışır devletine, muhtâcız inâyetine, vardır bizi
imanın lezzetine, erdir bizi ulu izzetine, sensin “Mûizz” olan yâ
Rab! “Mûizz” esmâna şahit yaz bizleri yâ Rabbim! Âmîn.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*