Anasayfa » wiki » EL-KİNDÎ (Ebu Ömer Muhammed bin Yusuf),

EL-KİNDÎ (Ebu Ömer Muhammed bin Yusuf),

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

EL-KİNDÎ (Ebu Ömer Muhammed bin
Yusuf), arap yazarı ve tarihçisi (Mısır 897
-El-Fuâtat 961). Amr ibnül-As ile Mısır’a
gelen Beni Tucib kabilesindendir. ilk öğrenimini
doğduğu yerde yaptı; sonra ibn
Kudeyd ve El-Nassai gibi din bilginlerinden
hadis okudu. Bazı kaynaklara göre son
yıllarında kendisi de hadis okutmakla görevlendirildi.
Daha çok tarihçi olarak bilinen
El-Kindî’nin İslâm hukuku (fıkıh) ile
ilgili belgeleri topladığını, kadıların haya tını yazarken sırası düştükçe bu belgeleri
de biyografilere eklediğini elimize geçen eserlerinden
öğreniyoruz. Topladığı bu fıkıh
belgeleri sonradan İslâm hukuk tarihi üzerinde
çalışanların başvurdukları birer
kaynak oldu.
El-Kindî’nin bir tarihçi olarak ün sağlamasına
yarayan iki eseri vardır: Tesmiyet-i
Vulat-ül-Mısr (Mısır Valilerinin Adlarını
Sıralama) ve El-Kudad*dır (Kadılar), ilk
eserinde 946 yılına kadar gelen Mısır valileri,
emirler ve emniyet görevlileri yer
alır. Geleneksel tarih kitapları niteliğinde
olmayan esere sonradan, adı bilinmeyen
bir yazar tarafından Fatımılerin yönetimi
ele aldıkları 972 yılına kadar geçen süreyi
ekledi. Avrupalı şarkiyatçıların ilgisini çekeıjı
bu tarihten seçilmiş bazı parçalar İbn
Said’in Kitab-iil-Magrıb (Magrıb Kitabı)
[basımı 1899] adlı eserine ek olarak K*
Tallquist tarafından; N.A.” König tarafından
da The History of the Governors of
Egypt (Mısır Valileri Tarihi) [basımı:
1908] adiyle yayımlandı. Bu eserine biri
Ahmed bin Abdurrahman, öteki de bilinmeyen
bir yazar tarafından yazılmış iki
«zeyl» vardır. Bu eserler de D. Gotheill
tarafından Paris’te bastırıldı (1908). El-
Kindî’nin diğer önemli eserleri: Kitab-ül


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.